Dewis Artistiaid Pererindod Camino Creadigol

Mae Cysylltiadau Hynafol yn falch iawn o fod wedi comisiynu pedwar artist perfformio i ymuno â phererindodau Camino Creadigol (dyddiadau i’w cadarnhau). Bydd yr artistiaid hyn yn teithio o Ferns i Dyddewi dros gyfnod o wyth diwrnod, gan ymweld â nifer o safleoedd o ddiddordeb ar hyd y ffordd. Bydd yr artistiaid yn ymateb yn greadigol i’r profiad trwy berfformiadau yn Ferns, yn Abergwaun ac yn Nhyddewi.

Yr artistiaid o Sir Benfro yw Ailsa Richardson, arlunydd aml-ddisgyblaethol sy’n gweithio ym meysydd symud, canu, barddoniaeth a cherddoriaeth, a Suzi McGregor, cerddor, actor a chanwr-gyfansoddwr. Ac o Wexford, yn ymuno â’r grŵp fydd Bonnie Boux, dawnsiwr sy’n arbenigo mewn dawns burlesque a chymunedol a Kate Powell, cerddor aml-offerynnol a pherfformiwr stryd.

Bydd pedwar aelod o’r gymuned sydd eto i’w dewis yn ymuno â’r artistiaid a bydd y grŵp cyfan yn cael ei arwain gan dywyswyr o Journeying a Wexford Trails. Mae’r daith yn argoeli i fod yn brofiad hwyliog, creadigol a thrawsnewidiol a bydd cyfleoedd i aelodau o’r cyhoedd ymuno am ddiwrnod neu hanner diwrnod.