Categories
Newyddion

Y gymuned yn cyfrannu at ddyluniad murlun newydd ar gyfer Theatr Gwaun

Cychwynnodd prosiect murlun Theatr Gwaun yr wythnos hon gyda nifer o ddiwrnodau o ymgysylltu â’r gymuned yn y Theatr gyda’r artist dethol, Grant Radford o Accent London.

Cychwynnodd prosiect murlun Theatr Gwaun yr wythnos hon gyda nifer o ddiwrnodau o ymgysylltu â’r gymuned yn y Theatr gyda’r artist dethol, Grant Radford o Accent London. Cymerodd tair ysgol ran yn y gweithdai, Ysgol Wdig, Ysgol Bro Gwaun ac Ysgol Glannau Gwaun, a chynhaliwyd nifer o sesiynau ymgynghori gyda gwirfoddolwyr ac aelodau’r cyhoedd.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd Grant yn datblygu dyluniad drafft ar gyfer murlun atyniadol sy’n dathlu’r straeon a’r cysylltiadau hynafol rhwng Abergwaun a Wexford gan adlewyrchu hanfod hunaniaeth y dref a rhan Theatr Gwaun fel ei chanolfan ddiwylliannol. Caiff y murlun ei gwblhau ddiwedd yr haf neu ddechrau’r Hydref.

Please Login to Comment.