Categories
Newyddion

Y gymuned yn cyfrannu at ddyluniad murlun newydd ar gyfer Theatr Gwaun

Cychwynnodd prosiect murlun Theatr Gwaun yr wythnos hon gyda nifer o ddiwrnodau o ymgysylltu â’r gymuned yn y Theatr gyda’r artist dethol, Grant Radford o Accent London. Cymerodd tair ysgol ran yn y gweithdai, Ysgol Wdig, Ysgol Bro Gwaun ac Ysgol Glannau Gwaun, a chynhaliwyd nifer o sesiynau ymgynghori gyda gwirfoddolwyr ac aelodau’r cyhoedd.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd Grant yn datblygu dyluniad drafft ar gyfer murlun atyniadol sy’n dathlu’r straeon a’r cysylltiadau hynafol rhwng Abergwaun a Wexford gan adlewyrchu hanfod hunaniaeth y dref a rhan Theatr Gwaun fel ei chanolfan ddiwylliannol. Caiff y murlun ei gwblhau ddiwedd yr haf neu ddechrau’r Hydref.

Categories
Newyddion

Opera The Little Things – mae’r gân gyntaf wedi’i rhyddhau!

Mae Cysylltiadau Hynafol yn hynod o falch o’r datblygiadau diweddaraf yn un o’n prosiectau cymunedol sy’n cael ei arwain gan Leisiau Pentref Llangwm – “The Little Things – A Musical Journey” sy’n dweud hanes y berthynas rhwng Dewi Sant ac Aeddan Sant. Mae’r opera gymunedol hon yn brosiect trawsffiniol uchelgeisiol mewn cydweithrediad â Chôr Ferns, gyda pherfformiadau wedi’u cynllunio yn y Tŷ Opera Cenedlaethol, Wexford a Chadeirlan Tyddewi ym mis Gorffennaf 2022. Mae ‘Non’s Storm’ yn cael ei pherfformio gan Emma Evans. Cyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Sam Howley, ac mae’r geiriau gan Peter George. Bydd y fideo nesaf yn ddeuawd rhwng Dewi Sant ac Aeddan Sant, a’r trydydd darn yn cynnwys y cast a’r corws cyfan. Cadwch lygad!