Categories
Newyddion

Cloddiad yng Nghapel Sant Padrig, Porth Mawr yn datgelu gwrthrychau diddorol

Mae’r cloddiad archeolegol yng Nghapel Sant Padrig, Porth Mawr, Tyddewi bellach ar Ddiwrnod 24. Mae tîm Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed a gwirfoddolwyr wedi gweithio’n galed iawn i gloddio’r safle datgelu straeon y bobl sydd wedi’u claddu yma. Pwy oedden nhw ac o ble roedden nhw’n dod?

Mae dros gant o sgerbydau wedi’u canfod, a llawer ohonyn nhw’n fabanod. Yn ogystal, canfyddwyd pin corn gyda rhwd aloi copr arno a rhan o freichled siâl yn ogystal â ffwrnais glai, a ddarganfuwyd wrth ochr wal y capel, ac a allai fod wedi’i ddefnyddio i doddi metel. Mae’r tîm hefyd wedi dod o hyd i fwrdd chwarae gemau posib gyda phatrwm sgwariau ar y gornel dde uchaf, a oedd wedi’i osod ar ben bedd cist.

Mae dyddio radiocarbon wedi dangos bod y fynwent yn cael ei defnyddio o’r 6ed ganrif hyd yr 11eg ganrif O.C. Mae dadansoddiad o’r sgerbydau ym Mhrifysgol Sheffield wedi datgelu poblogaeth gymysg o ddynion, menywod a phlant o bob oed. Mae’r beddau’n gorwedd i’r dwyrain/gorllewin gyda’r pen i’r gorllewin. Yn unol â’r traddodiad claddu Cristnogol, nid oedd unrhyw eiddo wedi’i gladdu gyda’r cyrff. Roedd rhai o’r sgerbydau mewn cistiau – beddau wedi’u leinio a’u capio â slabiau cerrig, traddodiad claddu a oedd yn gyffredin ledled gorllewin Prydain yn y cyfnod canoloesol cynnar. Nodwyd defod gladdu unigryw hefyd: claddedigaethau plant gyda cherrig mân cwarts gwyn wedi’u gosod ar ben y cistiau.

Mae’r cloddiad yn parhau tan 16eg o Orffennaf, mae croeso i ymwelwyr a chynhelir teithiau rhad ac am ddim bob dydd.