Categories
Newyddion

Bedwyr Williams wedi’i ddewis ar gyfer prosiect celf gyhoeddus trawsffiniol

Mae Cysylltiadau Hynafol yn falch iawn o gyhoeddi bod yr artist Bedwyr Williams, mewn cydweithrediad â’r Contemporary Art Society wedi’i ddewis i greu’r darn newydd o gelf gyhoeddus o’r enw ‘Y Pethau Bychain’, fydd yn cysylltu Tyddewi â Ferns, Wexford.

Yn dilyn yr ymgynghoriad cymunedol, mae’n bleser gan Gysylltiadau Hynafol gyhoeddi bod yr artist Bedwyr Williams mewn cydweithrediad â’r Contemporary Art Society wedi’i dewis i greu’r darn newydd o gelf gyhoeddus o’r enw ‘Gwnewch y Pethau Bychain’, fydd yn cysylltu Tyddewi â Ferns, Wexford.

Mae Bedwyr, sy’n byw yng Nghaernarfon, Gogledd Cymru, wedi cynnig creu cyfres o gychod gwenyn anferth, tri ar dir Eglwys Gadeiriol Tyddewi a thri yn Ferns (lleoliad i’w benderfynu). Bydd y strwythurau hardd hyn yn cael eu modelu ar gychod gwenyn traddodiadol, ac er y byddant yn llawer mwy na chychod gwenyn arferol, byddant yn gychod gwenyn go iawn ac yn gartref i heidiau o wenyn. Mae’r artist wedi cynnig y bydd y cymunedau ym mhob lleoliad yn gofalu am y gwenyn ac yn cymharu blas unigryw’r mêl a gynhyrchir gyda’u cymdogion ar draws Môr Iwerddon trwy ymweliadau cyfnewid.

Penderfynwyd dewis Bedwyr o’r rhestr fer o bum artist, gan banel trawsffiniol o arbenigwyr, a gytunodd yn unfrydol bod cynnig Bedwyr yn pontio traddodiadau hynafol â phryderon modern am yr amgylchedd a bioamrywiaeth yn ogystal â thynnu sylw at stori’r cyfeillgarwch rhwng Dewi Sant ac Aeddan Sant. Yn ôl y chwedl, cafodd Aeddan Sant ei fentora gan Dewi Sant, a roddodd wenyn iddo’n rhodd cyn i Aeddan ddychwelyd i Iwerddon i sefydlu’r fynachlog yn Ferns.

Cynnig Bedwyr oedd y ffefryn cyffredinol gyda’r cymunedau hefyd pan gafodd y sgorau eu cyfri, gyda phleidleisiwr o Sir Benfro’n dweud “Rwy’n hoffi’r ffaith bod hwn yn gerflun “byw”, ac y bydd yn gartref i heidiau o wenyn go iawn. Bydd hyn yn darparu pryfed peillio mawr eu hangen yn y ddwy gymuned ac yn parhau â’r traddodiad hynafol o gadw gwenyn ”. A phleidleisiwr o Wexford yn dweud “Mae’r prosiect hwn mor syml, rwy’n hoff iawn o’r syniad o’r gwenyn yn casglu’r paill i ddod ag ef yn ôl i’r cwch gwenyn a chael ei droi’n fêl hyfryd. Byddai’n syniad gwych a byddai’n helpu i warchod a diogelu ein hamgylchedd ”.

Meddai Bedwyr:

“Mae gen i ddiddordeb mewn gwrthrychau sy’n gwahodd cymunedau i ddod yn gyfranogwyr gweithredol er mwyn gwneud y gwaith celf yn gyflawn. Rydw i am i bobl gymryd rhan lawn yn y gwaith celf, gan wneud y pethau bychain er mwyn dod â’r gwaith celf yn fyw, ac anghofio’u hunain a’u gofidiau beunyddiol am ychydig oriau. Geiriau olaf Dewi Sant oedd “Gwnewch y pethau bychain. ” Mae’r ethos hwn wedi arwain datblygiad fy nghynnig sydd wedi’i seilio ar stori Dewi Sant a Aeddan Sant ac wedi’i drwytho yn hanes a hud a lledrith y ddau leoliad cyysylltiedig yma”.

Bydd Bedwyr nawr yn ymgysylltu â’r cymunedau yn y ddau ranbarth er mwyn ystyried yn fanwl sut i drosi’r cysyniad rhyfeddol hwn yn fenter ymarferol lwyddiannus.

Please Login to Comment.