Prosiect Archeoleg

Capel Sant Padrig - modelau 3D yn datgelu allor o fewn lloc cerrig

Achosodd y gwaith cloddio yng Nghapel St Patricks, a ddaeth i ben ym mis Gorffennaf, gyffro a diddordeb enfawr ymhlith bobl leol sy’n byw yn ardal Gorllewin Cymru, yn ogystal ag ymwelwyr o bob rhan o’r DU a thu hwnt.

Datgelodd y cloddiad dros gant o sgerbydau gan gynnwys dynion, menywod a babanod. Bydd dadansoddiad o’r esgyrn, sy’n digwydd ym Mhrifysgol Sheffield, yn datgelu mwy am bwy oedd y bobl hyn ac o ble y daethant.

Mae’r tîm yn Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed wedi creu dau fodel 3D, un yn dangos yr hyn sy’n ymddangos i fod yn allor a’r llall yn dangos y lloc carreg crwn gyda’r allor yn ei chanol. Mae rhagor o ymchwiliadau yn parhau er mwyn deall y nodweddion hyn yn well a sut maen nhw’n ymwneud â’i gilydd.

Bydd y dolenni hyn yn mynd â chi i’r modelau 3D:

Lloc Carreg

Allor

Disgwylir y bydd adroddiad llawn o’r cloddiad wedi’i gwblhau ddiwedd 2021.

(delwedd: argraff arlunydd o sut y byddai Capel Sant Padrig wedi edrych pan fyddai’n cael ei ddefnyddio)

Dyddiad: Awst 2021

Allbynnau’r Prosiect: Adroddiad erbyn diwedd 2021