Categories
Newyddion

Gorymdaith Aberjazz – haul, dreigiau a band pres

Prosiect Cymunedol

Gorymdaith Aberjazz - haul, dreigiau a band pres

Roedd Gorymdaith Aberjazz yn llwyddiant ysgubol ddydd Sul 29 Awst! Cynhaliwyd yr Orymdaith yng nghanol rhaglen ardderchog o jazz cyfoes yn Theatr Gwaun, Fwrn a lleoliadau eraill yn y dref. Roedd yr haul yn disgleirio yn Abergwaun wrth i Fand Pres Llarregug chwarae eu cymysgedd eclectig o jazz arddull New Orleans wedi’i ysbrydoli gan hip hop, gan ddilyn pyped draig Gymreig enfawr a grëwyd gan Invisible Octopus Yn gynharach yn y dydd, cynhaliwyd gweithdai lle gallai pobl ifanc wneud offerynnau cerdd allan o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu. Dechreuodd y ddraig a’r band o’r cylch cerrig ar Marine Walk, gan wneud eu ffordd i ganol y dref, i fyny’r Filltir Aur a rownd i gefn Neuadd y Dref, lle buont yn chwarae ychydig mwy ganeuon. Roedd y strydoedd yn llawn o bobl leol ac ymwelwyr ac roedd yr awyrgylch bwiog yn heintus.

Dyddiad: Awst 2021

Allbynnau’r Prosiect:Gorymdaith Aberjazz