Categories
Cyfle Newyddion

Yn galw artistiaid – Ffynhonnau Sanctaidd Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Cyfle

Yn galw artistiaid - Ffynhonnau Sanctaidd Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Mae Cysylltiadau Hynafol yn gwahodd Mynegiannau o Ddiddordeb gan artistiaid, cerddorion a phobl greadigol ar gyfer:

  1. Comisiynau cerddoriaeth a sain (cyfanswm y gyllideb sydd ar gael €15,000)
  2. Comisiynau llenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol (cyfanswm y gyllideb sydd ar gael €15,000)

Bydd pob comisiwn yn archwilio thema Ffynhonnau Sanctaidd yng Ngogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford. Bydd y cyllidebau’n cael eu rhannu’n gyfartal rhwng Sir Benfro a Wexford. Mae’n debygol y bydd rhwng 4-6 comisiwn yn cael eu dyfarnu, o werthoedd amrywiol rhwng €2000 a €10,000, yn dibynnu ar natur y prosiect ac i ba raddau y mae’n cynnwys pobl greadigol trawsffiniol Gwahoddir cynigion ar gyfer prosiectau ar raddfa fach yn ogystal â chynigion ar raddfa fwy, mwy uchelgeisiol.

Hoffai tîm Cysylltiadau Hynafol glywed am unrhyw brosiectau rydych chi’n gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd, neu eisiau eu datblygu sy’n ymwneud â thema Ffynhonnau Sanctaidd trwy gyfrwng sain a/neu gerddoriaeth. NEU lenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol. Nid oes angen cynigion manwl ar hyn o bryd, dim ond amlinelliad o’r weledigaeth ar gyfer prosiect a chyllideb fras. Bydd hyn yn rhoi cyfle i ni ystyried pwy sydd â diddordeb, o ble maen nhw’n dod, beth maen nhw’n ei wneud, a sut y gallen nhw weithio’n greadigol gyda, neu ategu, prosiectau tebyg neu gysylltiedig dros y ffin. Cymaint â phosibl rydym eisiau annog cydweithredu trawsffiniol rhwng artistiaid sy’n gweithio gyda dulliau a/neu gyfryngau tebyg. O ganfyddiadau’r alwad agored, gwahoddir nifer fechan o ymgeiswyr i wireddu eu syniad gyda’r gyllideb a ddyrannwyd iddynt.

Mae dau friff, un ar gyfer cerddoriaeth a sain a’r llall ar gyfer llenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol – gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho’r briff a’r ffurflen gais gywir os gwelwch yn dda.

Lawrlwytho’r Briff Cerddoriaeth a Sain

Lawrlwytho’r ffurflen gais Cerddoriaeth a Sain

Lawrlwytho’r briff Llenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol

Lawrlwytho’r ffurflen gais Llenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol

Ymholiadau: e-bostiwch ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk

Dyddiad cau: Dydd Mercher 20fed Hydref 5 pm 2021

Allbynnau’r Prosiect: gweithiau celf – celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, cerddoriaeth a sain

Categories
Newyddion

Y murlun newydd yn Theatr Gwaun wedi’i gwblhau!

Newyddion

Y murlun newydd yn Theatr Gwaun wedi'i gwblhau!

Mae Cysylltiadau Hynafol wrth eu bodd gyda’r murlun newydd yn Theatr Gwaun, Abergwaun! Yn dilyn proses gystadleuol, rhoddwyd y contract i Accent London, dan arweiniad Grant Radford, sy’n wreiddiol o Bort Talbot ond sydd bellach yn byw yn Llundain. Dros yr haf, bu ymgynghoriadau cymunedol o gymorth i fireinio’r syniadau cychwynnol a dewiswyd y dyluniad terfynol. Gweithiodd Grant a Zoe yn galed iawn yr wythnos ddiwethaf i orffen y murlun, cyn lansiad ‘Ar Ymyl y Tir’, sef gŵyl newydd yn y theatr. Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu ynghlwm â’r gwaith. Rydym yn meddwl bod y murlun yn edrych yn gain ac yn chwaethus, ac yn cyfeirio’r un pryd at symud a mudo dros Fôr Iwerddon, sy’n themâu allweddol i Gysylltiadau Hynafol. Bydd taflen newydd sydd ar fin ymddangos yn darparu mwy o wybodaeth am hanesion lleol, llên gwerin a threftadaeth Abergwaun ac Wdig i ymwelwyr chwilfrydig.