cyfle

Yn galw Arbenigwyr hyfforddi a marchnata Gwyliau a Digwyddiadau

Mae Cyngor Swydd Wexford yn awyddus i benodi contractwr i gynnal a chyflwyno Rhaglen Hyfforddi Busnes, Marchnata a Chymorth Rhwydweithio i Wyliau a Digwyddiadau, ar gyfer gwyliau a digwyddiadau lleol bychain sy’n bodoli eisoes yn rhanbarthau prosiect Gogledd Wexford (Iwerddon) a Gogledd Sir Benfro (Cymru), fel rhan o brosiect Cysylltiadau Hynafol.

Mae’r prosiect yn bwriadu sefydlu rhaglen hyfforddi busnes, marchnata a chymorth rhwydweithio i wyliau a digwyddiadau, wedi’i ddarparu gan ymgynghorwyr a hyfforddwyr perthnasol, sy’n gallu darparu ystod o wasanaethau cystadleurwydd a datblygu capasiti, ar gyfer cymuned gwyliau a digwyddiadau presennol rhanbarthau’r prosiect.

Bydd y rhaglen yn cynnwys darparu hyfforddiant sgiliau ar gyfer trefnwyr gwyliau a digwyddiadau bychain; rhannu adnoddau a deunyddiau marchnata trawsffiniol, a chreu rhwydwaith cyfathrebu gwaddol, ar gyfer cydweithredu trawsffiniol yn y dyfodol rhwng y grwpiau sy’n cymryd rhan yn Wexford a Sir Benfro. Bydd y gweithgareddau hyn yn chwarae rhan hanfodol yn y cyfnod adfer ôl-COVID ar gyfer digwyddiadau a gwyliau lleol yn Wexford a Sir Benfro, a amharwyd arnynt dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Gellir gweld y brîff tendro ar eTenders.ie ar 206295 – 5/COMM/2022 – RFT for a “Festival and Event Business Training, Marketing and Network Support Programme”, in Wexford and Pembrokeshire, as part of the Ancient Connections project 2021 – 2023

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 28 Chwefror 2022 16:00 amser Iwerddon

Cysylltwch ag eoghan.greene@wexfordcoco.ie am ragor o wybodaeth.

Allbynnau’r Prosiect:

Rhwydwaith hyfforddi, marchnata a gwaddol ar gyfer gwyliau Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro