NEWYDDION

Ysgolion Animeiddio - taith gyfnewid ym mis Mehefin 2022

Mae Ysgolion Animeiddio yn brosiect cyfnewid sy’n cynnwys Ysgol Penrhyn Dewi yn Nhyddewi a dwy ysgol yn Ferns: Ysgol Gynradd Aeddan Sant ac Ysgol Naomh Maodhog.
Mae 35 o ddisgyblion yn cymryd rhan mewn creu ffilm fer wedi’i hanimeiddio a fydd yn adrodd y stori a rennir gan Ferns a Thyddewi, o chwedlau’r ddau Sant i hanesion am farchogion, brenhinoedd a merched pwerus. Arweinir y prosiect gan Winding Snake sy’n arbenigo mewn gweithio gydag ysgolion a grwpiau cymunedol ar brosiectau animeiddio.
Hyd yn hyn mae’r plant wedi bod yn gweithio ar ysgrifennu sgriptiau a datblygu’r stori. Ym mis Mehefin, bydd grŵp Ferns yn teithio i Dyddewi i gwrdd â’u cymheiriaid Cymreig, dod i adnabod ei gilydd a chymryd rhan mewn gweithdy animeiddio gyda’i gilydd.
Yn ogystal â gweithio ar y ffilm animeiddio gyda’i gilydd, bydd y grŵp yn ymweld â safleoedd treftadaeth pwysig yn yr ardal fel Capel Santes Non, Eglwys Gadeiriol Tyddewi a Phlas yr Esgob, dan arweiniad Janet Ingram, Swyddog Addysg a Phererindod Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Byddan nhw hefyd yn ymweld â Chastell Henllys a’r safle cloddio ym Mae Porth Mawr ac yn cymryd rhan mewn gweithdy archaeoleg.
Disgwylir i’r ffilm gael ei chwblhau yn hydref 2022.
Mae’r gwneuthurwr ffilmiau Terence White yn dod gyda’r grŵp o Ferns a bydd yn gwneud ffilm ddogfen fer am y prosiect.