Cysylltiadau
Hynafol

Hen Hanesion, Straeon Cudd,
Cymunedau Cysylltiedig

Croeso, Fáilte, Welcome – Mae Cysylltiadau Hynafol yn adfywio’r hen, hen gysylltiadau rhwng Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro, Iwerddon a Chymru, er mwyn creu twristiaeth gynaliadwy yn y rhanbarthau hyn, a rhyngddynt. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf byddwn yn cynnal digwyddiadau a gwyliau newydd, yn comisiynu gweithiau celf, yn gweithio gyda chymunedau a busnesau, yn adfywio sgiliau traddodiadol, yn hyfforddi llysgenhadon newydd i adrodd straeon ac yn cloddio yn ein gorffennol!…er mwyn rhannu, dathlu a chroesawu ymwelwyr newydd o dros y môr.

Y Stori Ddiweddaraf

Môr-forynion Ahoi!

Mae llên gwerin mor hudolus O amgylch arfordir Cymru ac yn wir, Ynysoedd Prydain, mae straeon, themâu a chreaduriaid rhyfeddol yn ymddangos dro ar ôl tro. Rydw i’n storïwr, felly dydw i ddim am fentro i’r ddadl ynglŷn ag a yw’r creaduriaid hyn yn ‘wir’ neu beidio. I mi, maen nhw’n fyw yn ein dychymyg storïol, yn ein tirwedd ac yn y dyfroedd bas a’r dyfnderoedd o gwmpas ein harfordir.

Roedd Gorymdaith Aberjazz yn llwyddiant ysgubol ddydd Sul 29 Awst! Cynhaliwyd yr Orymdaith yng nghanol rhaglen ardderchog o jazz cyfoes yn Theatr Gwaun, Fwrn a lleoliadau eraill yn y dref. Roedd yr haul yn disgleirio yn Abergwaun wrth i Fand Pres Llarregug chwarae eu cymysgedd eclectig o jazz arddull New Orleans wedi'i ysbrydoli gan hip hop, gan ddilyn pyped draig Gymreig enfawr a grëwyd gan Invisible Octopus

Mae'r tîm yn Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed wedi creu dau fodel 3D, un yn dangos yr hyn sy'n ymddangos i fod yn allor a'r llall yn dangos y lloc carreg crwn gyda'r allor yn ei ganol.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn dymuno contractio endid dielw neu gwmni masnachol i oruchwylio, datblygu a hyrwyddo llwybr pererinion newydd arfaethedig rhwng Ferns yn Wexford, Iwerddon a Thyddewi yn Sir Benfro, Cymru.

0