Cysylltiadau
Hynafol

Hen Hanesion, Straeon Cudd,
Cymunedau Cysylltiedig

Croeso, Fáilte, Welcome – Mae Cysylltiadau Hynafol yn adfywio’r hen, hen gysylltiadau rhwng Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro, Iwerddon a Chymru, er mwyn creu twristiaeth gynaliadwy yn y rhanbarthau hyn, a rhyngddynt. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf byddwn yn cynnal digwyddiadau a gwyliau newydd, yn comisiynu gweithiau celf, yn gweithio gyda chymunedau a busnesau, yn adfywio sgiliau traddodiadol, yn hyfforddi llysgenhadon newydd i adrodd straeon ac yn cloddio yn ein gorffennol!…er mwyn rhannu, dathlu a chroesawu ymwelwyr newydd o dros y môr.

Y Stori Ddiweddaraf

Môr-forynion Ahoi!

Mae llên gwerin mor hudolus O amgylch arfordir Cymru ac yn wir, Ynysoedd Prydain, mae straeon, themâu a chreaduriaid rhyfeddol yn ymddangos dro ar ôl tro. Rydw i’n storïwr, felly dydw i ddim am fentro i’r ddadl ynglŷn ag a yw’r creaduriaid hyn yn ‘wir’ neu beidio. I mi, maen nhw’n fyw yn ein dychymyg storïol, yn ein tirwedd ac yn y dyfroedd bas a’r dyfnderoedd o gwmpas ein harfordir.

Mae Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain a'u partneriaid yn chwilio am ddau berson arbennig sy'n adnabod Swydd Wexford a Sir Benfro yn dda er mwyn cynllunio a chyflwyno rhaglen bererindod lawn ac ysbrydoledig trwy drafod â phobl o bob cymuned.

Mae’n bleser gan Gysylltiadau Hynafol gyhoeddi penodiad partneriaeth o sefydliadau a fydd yn cydweithio i reoli’r llwybr pererinion newydd rhwng Tyddewi, Sir Benfro a Ferns yn Sir Wexford.

Mae Cyngor Swydd Wexford yn gwahodd cyflwyniadau ar gyfer prosiect celfyddydau cyfranogol trawsffiniol uchelgeisiol sy’n ymwneud â’r thema gyffredinol ‘Pwy sy’n Bererin?’ sy’n cysylltu cymunedau Wexford a Sir Benfro, yn ogystal â diasporas rhyngwladol y rhanbarthau yma.

0