Cysylltiadau
Hynafol

Hen Hanesion, Straeon Cudd,
Cymunedau Cysylltiedig

Croeso, Fáilte, Welcome – Mae Cysylltiadau Hynafol yn adfywio’r hen, hen gysylltiadau rhwng Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro, Iwerddon a Chymru, er mwyn creu twristiaeth gynaliadwy yn y rhanbarthau hyn, a rhyngddynt. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf byddwn yn cynnal digwyddiadau a gwyliau newydd, yn comisiynu gweithiau celf, yn gweithio gyda chymunedau a busnesau, yn adfywio sgiliau traddodiadol, yn hyfforddi llysgenhadon newydd i adrodd straeon ac yn cloddio yn ein gorffennol!…er mwyn rhannu, dathlu a chroesawu ymwelwyr newydd o dros y môr.

Y Stori Ddiweddaraf

Môr-forynion Ahoi!

Mae llên gwerin mor hudolus O amgylch arfordir Cymru ac yn wir, Ynysoedd Prydain, mae straeon, themâu a chreaduriaid rhyfeddol yn ymddangos dro ar ôl tro. Rydw i’n storïwr, felly dydw i ddim am fentro i’r ddadl ynglŷn ag a yw’r creaduriaid hyn yn ‘wir’ neu beidio. I mi, maen nhw’n fyw yn ein dychymyg storïol, yn ein tirwedd ac yn y dyfroedd bas a’r dyfnderoedd o gwmpas ein harfordir.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn gwahodd Mynegiannau o Ddiddordeb gan artistiaid, cerddorion a phobl greadigol ar gyfer comisiynau sy'n archwilio thema Ffynhonnau Sanctaidd yng Ngogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford.

Mae Cysylltiadau Hynafol wrth eu bodd gyda'r murlun newydd yn Theatr Gwaun, Abergwaun!

Roedd Gorymdaith Aberjazz yn llwyddiant ysgubol ddydd Sul 29 Awst! Cynhaliwyd yr Orymdaith yng nghanol rhaglen ardderchog o jazz cyfoes yn Theatr Gwaun, Fwrn a lleoliadau eraill yn y dref. Roedd yr haul yn disgleirio yn Abergwaun wrth i Fand Pres Llarregug chwarae eu cymysgedd eclectig o jazz arddull New Orleans wedi'i ysbrydoli gan hip hop, gan ddilyn pyped draig Gymreig enfawr a grëwyd gan Invisible Octopus

0