Adnoddau

Wrth i’r prosiect Cysylltiadau Hynafol ddatblygu, ac wrth i’r straeon am y cysylltiad rhwng Gogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford gael eu datgelu, eu harchwilio a’u dathlu, bydd adnoddau gan gynnwys astudiaethau dichonoldeb ac adroddiadau a gasglwyd ynghyd gan arbenigwyr yn cael eu hychwanegu yma ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn twrio’n ddyfnach i hanes, treftadaeth a llên gwerin.

Edrychwch yma’n rheolaidd am ddiweddariadau.

Adroddiadau Cynnydd a Chofnodion Gweithgaredd

Screenshot 2020-11-30 at 17.08.54
Cloddio yng Nghapel Sant Padrig 2019

Adroddiad Interim

Pilgrims to St Nons Credit - Ruth Jones
Pererindod drawsffiniol

Astudiaeth Ddichonoldeb

32 - St David's Cathedral 01
Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Adroddiad Geoffisegol

Cofrestrwch isod i gael y diweddaraf am Newyddion, Digwyddiadau a Phrosiectau Cysylltiadau Hynafol