Categories
News Pilgrimage

Mini Creative Caminos in Pembrokeshire

NEWS

Mini Creative Caminos in Pembrokeshire

Saturday 20th May and 10th June

Two bite sized artistic dives into the essence of pilgrimage along the Wexford-Pembrokeshire Pilgrim Way with Ailsa Richardson and Suzi MacGregor

 

Saturday 20th May
(based at St Nicholas Village Hall)

landing your (wild)feet with Ailsa

paying attention is a form of reciprocity with the living world, receiving the gifts with open eyes and an open heart
(Robin Wall Kimmerer)

Ailsa will offer simple practices from her wildfeet toolkit to enhance presence, mindfulness and imagination. These practices draw attention to the many voices and multitudes of wisdom available to us in the environment/living world, and can be ‘taken home’ to enhance your own experience of walking and pilgrimage. This often means putting some of our habitual ways of responding aside to allow our kinship with nature and each other to arise more fully. We will playfully and seriously explore walking and writing, including different ways of paying attention, and including Ailsa’s particular approach to ‘walking with a question’.

Contact Ailsa ailsajr@btinternet.com

 

Saturday 10th June
(based at Llanrhian Village Hall)

Vocal Discovery and Song with Suzi

“Your voice is the soul, the self personified. We can manipulate it at will: soft whispers, seductive croaks, piercing, loud, demanding, loving, sweet, singing. But…the voice can become like a false smile: stuck and uncomfortable. So slowly, surely, stretch and challenge and explore your voice – it has the potential to encompass every expression.”

Using her vocal training, musicality and improvisation experience, Suzi invites you to begin an intimate enquiry into ‘voice’ – in response to our land and the essence of pilgrimage/camino. Camino translates as “the path” or “the way”, and Suzi has often found that the voice, and singing particularly, has been a path or a way to discover and deepen a relationship with yourself, with others, and your surroundings. This is a fun and inclusive workshop, for ALL voices. You can expect embodied vocal exercises, imaginative explorations of vocal texture and tone, sharing circles, some fun improvisation games, and singing heart-warming harmonies together in the wild! 

Contact Suzi suzinaomi@gmail.com

Cost – payment is on a sliding scale for each day £45-£90
or both workshops £80-£170, and please still contact us if the cost is unaffordable for you.

Categories
News Pilgrimage

Ffair Pererinion / Pilgrim Fayre at Bishop’s Palace St Davids

NEWS

Ffair Pererinion / Pilgrim Fayre at The Bishops Palace, St Davids

Monday 29th May – Pilgrim Fayre The Bishop’s Palace, St Davids 

FREE and a warm welcome to all!
 
The Pilgrim Fayre promises to be a special occasion on 29 May in the Bishop’s Palace, St Davids from 11am-6pm with a programme of performance, song, guided walks, a medieval marketplace, traditional skills demos and film screenings. It marks the achievements of the Ancient Connections project in Wales and the launch of Wexford Pembrokeshire Pilgrim Way, with a celebration of communities past and present and the historic and future links between North Wexford and North Pembrokeshire.
 
The Pilgrim Fayre day begins with St Davids Cathedral and Wexford-Pembrokeshire Pilgrim Way joining forces to lead a guided walk linking Saint Aidan and Saint David. The group starts with a musical send off by Côr Pawb and the Pererin Wyf / I am a pilgrim project, continuing along a path to the coast path and visiting St Non’s holy well. If you miss the morning walk, there will be chances to join micro pilgrimages around St Davids Cathedral throughout the day. Book your place on a walk
 
Span Arts’ choir Côr Pawb invites you to Y Canu Mawr / The Big Sing, a short programme of pilgrimage-related song performed in St Davids Cathedral. The event is part of the Pererin Wyf / Is Oilithreach Mé / I am a Pilgrim project and will culminate in a massed A Capella singing of the hymn ‘Pererin Wyf’ by William Williams, Pantycelyn. The concert will be live-streamed by the Cathedral. For more information about how to join in please click here
 
Small World Theatre is delighted to return with the giant puppet of Saint David and a new 6m-long sea monster in a procession with musicians and pupils from Ysgol Penrhyn. Join the merriment at 2pm in a Pilgrim Parade from the Cross Square into the grounds of St Davids Cathedral. Saint David will visit the giant bee skeps ‘Do the Little Things’ artwork by Bedwyr Williams, on his way to the festivities at the Fayre. Find out more about the skeps here 
 
A lively medieval marketplace hosts an array of exciting stalls showcasing some of the finest wares the area has to offer. There’ll be stalls selling delicious, award-winning food and drink too, made from locally sourced ingredients. There’ll be mischief makers, meandering minstrels and holy relic sellers and surprise pop-up performances. Details about the medieval marketplace and what’s on offer coming soon.
 
Experience traditional crafts and skills used to build the Bishop’s Palace and St Davids Cathedral. Join Tywi Centre crafts people in their marque as they share their knowledge of historic buildings and demonstrate decorative plasterwork, carving stone, thatching, traditional window making amongst other things. Find out more here tywicentre.org.uk
 
Enjoy the impact of the Ancient Connections project through a programme of films screened in the vaults of the Palace. The films feature artists’ and community commissions from Wales and Ireland. A list of film screenings and film makers coming soon.
 
Finally, gather round for open-air concerts with ancient music from Wales and the Celtic nations performed by renowned folk musicians Julie Murphy, Ceri Rhys Matthews and Jess Ward. A perfect musical accompaniment to a magnificent celebration in the impressive, historic setting of the ruined Palace.
Categories
News Opportunity Pilgrimage

Pilgrimage Today – routes to flourishing communities and enterprise

NEWS

Pererindod Heddiw - llwybrau i gymunedau a mentrau llewyrchus

Mae Cysylltiadau Hynafol yn cydweithio ag Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain i gynnal symposiwm pererindod 11/12 Mawrth 2023.

Archebwch eich lle trwy Eventbrite

Bydd y symposiwm rhad ac am ddim hwn yn dathlu pererindod ac yn gofyn tri chwestiwn hollbwysig: ‘Sut mae creu llwybr pererindod llwyddiannus?’, ‘Beth yw’r fantais i ni?’ ac ‘A oes gwahaniaeth rhwng twrist a phererin? Mae’r digwyddiad yn nodi lansiad Llwybr Pererinion newydd Wexford-Sir Benfro a fydd yn cysylltu Ferns yng Ngogledd Wexford â Thyddewi yn Sir Benfro ac mae’n rhan o brosiect Cysylltiadau Hynafol ehangach a ariennir gan yr UE sy’n cysylltu’r ddau ranbarth hyn drwy gelfyddydau, treftadaeth a thwristiaeth.

Mae’r rhaglen yn dechrau ddydd Sadwrn 11 Mawrth gyda’r prif anerchiad gan Satish Kumar, ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain. Ymgymerodd Kumar â phererindod heddwch o India i Moscow, Llundain, Paris, ac America yn 1962 ac ers hynny mae wedi cysegru ei fywyd i ymgyrchu dros adfywiad ecolegol, cyfiawnder cymdeithasol a boddhad ysbrydol. Bellach yn ei 80au, mae Kumar yn siaradwr, athro ac awdur ysbrydoledig. Dilynir hyn gan ddiwrnod llawn o weithgareddau, sy’n cyfuno sesiynau wedi’u cadeirio yn ogystal â fforymau trafod cynhwysol. Bydd cynrychiolydd o Croeso Cymru ac Andrew Smith a Ciara Byrne o Fáilte Ireland yn siarad am dwristiaeth ysbrydol yng Nghymru ac Iwerddon. Ymhlith y siaradwyr eraill mae Ruben Heijloo, Cyfarwyddwr Nordic Pilgrim, Y Tra Barchedig Dr Sarah Rowland-Jones, Deon Eglwys Gadeiriol Tyddewi a John G O’Dwyer, Cadeirydd Pilgrim Paths Ireland. Bydd cyfleoedd i archwilio arferion pererindod yn ogystal ag amser i sgwrsio a rhwydweithio gyda mynychwyr eraill. Mae’r ail ddiwrnod, ddydd Sul 12 Mawrth yn opsiwn ychwanegol, lle bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i gerdded rhywfaint o’r llwybr pererinion newydd yn Wexford neu gymryd rhan mewn gweithdy canu pererindod a myfyrio ar syniadau sy’n codi o’r diwrnod cynt.

Disgwylir y bydd y symposiwm yn apelio at ac yn denu ystod eang o bobl o wahanol gefndiroedd gan gynnwys busnesau lleol yn y diwydiannau lletygarwch, tywyswyr teithiau a llety, arbenigwyr twristiaeth ysbrydol a llunwyr polisi, academyddion ac ymchwilwyr, cynrychiolwyr llywodraeth leol ac aelodau o’r gymuned.

Mae sbectrwm eang o randdeiliaid a phartneriaid wedi bod yn rhan o lunio rhaglen y digwyddiad, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain sy’n arwain ar ddatblygu’r llwybr pererinion newydd ynghyd â Pilgrim Paths Ireland, Journeying a Guided Pilgrimage. Mae staff Eglwys Gadeiriol ac Esgobaeth Tyddewi, sy’n dathlu Blwyddyn Bererindod yn 2023, hefyd wedi bod yn rhanddeiliaid allweddol yn y broses. Mae nifer o arbenigwyr unigol hefyd wedi cyfrannu megis Bernadette Flanagan: Athro Cyswllt mewn Ysbrydolrwydd Prifysgol South East Technological (Wexford), Christopher Catling: Prif Weithredwr Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Chadeirydd Mannau Addoli Cymru. Jaeyeon Choe, Darlithydd mewn Twristiaeth a Digwyddiadau ym Mhrifysgol Glasgow Caledonian.

Mae’r symposiwm yn rhad ac am ddim ac yn cynnwys cinio dydd Sadwrn a swper dewisol ond nid yw’n cynnwys llety na theithio. Bydd archebu ar sail cyntaf i’r felin.

Rhaglen Lawn

Diwrnod 1 – 11 Mawrth 2023

8:30am

Cofrestru – (Edwards Suite – dull theatr)

9:30

Cadw tŷ a rheolau sylfaenol  – Nessie Reid, hwylusydd symposiwm

9:35

Nodyn agoriadol / Croeso – (Edwards Suite)

·        Michael Cavanagh (Cyngor Sir Penfro)

·        a’r Cyng. Michael Whelan (Leas-Chathaoirleach Cyngor Swydd Wexford)

9:45 

Prif Anerchiad (Sgwrs 30 munud / Holi ac Ateb 15 munud  ) – (Edwards Suite)

Enw: Satish Kumar

Teitl: Pwysigrwydd Pererindod

10.30 

Cwestiwn 1: Sut mae creu llwybr pererinion llwyddiannus? – arfer gorau o Iwerddon a Phrydain – Linden (40), Spencer (40), Seamus Rafter (100)

A

Pererindod yn Iwerddon – Linden

 

Llwybrau Pererinion yn Iwerddon – diwygiad yr 21ain ganrifJohn G O’Dwyer, Pilgrim Paths of Ireland

 

Canfyddiadau o gyfweliadau ag Arweinwyr teithiau pererindod yn Iwerddon – Bernadette Flanagan

Prifysgol South East Technological.

 

A new path for Celtic spirituality, Sean O Nuallain

University of Ireland

 

Hwylusydd: Nessie Reid

Cyflwyniad 10 munud ac yna sesiwn holi ac ateb 15 munud

B

Pererindod a Thwristiaeth – Seamus Rafter

Hyrwyddo Pererindod trwy Brofiadau Bwyd mewn Cymunedau Gwledig  

Daniel Olsen, Prifysgol Brigham Young, UDA

Strategaethau ar gyfer denu ymwelwyr a phererinion i gymunedau ac eglwysi

Anne Bailey, Prifysgol Rhydychen

The Intimate Relationship between Pilgrimage and Tourism, John Eade, Roehampton and Toronto

Hwylusydd: Jaeyeon Choe  

Cyflwyniadau 10 munud ac yna sesiwn holi ac ateb 15 munud

C

Pererindod yng Nghymru – Spencer

Blwyddyn o Bererindota, Parchg Ganon Sheridan Angharad James, Canon Bugeiliiol y Plwyf a Phererinion, Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Cyd-greu Cymunedol ym mhrosiect Llwybr Sant Thomas.

Yr Athro Catherine Clarke, Prifysgol Llundain (cyfarwyddwr prosiect Llwybr Sant Thomas)

Hwylusydd: Iain Tweedale

Cyflwyniadau 15 munud ac yna sesiwn holi ac ateb 15 munud

11.20

Egwyl te/coffi – 30 munud  – (Hilton Suite – dull caffi)

11.50

Sesiwn 1 awr wedi’i hwyluso (Model Caffi Byd?) – yn ateb y cwestiwn uchod (Hilton Suite – dull caffi)

Cyflwyniad 5 munud

·        Sialens 1

·       Sialens 2

·       Sialens 3

·       Grwpiau’n treulio 15 munud wrth bob bwrdd

 

20 munud o adborth wedi’i hwyluso 

13.05 

Cinio – 55 munud – cinio bys a bawd fydd hwn. Fel bod pobl yn cymysgu – (Hilton Suite – dull caffi 15 bwrdd o 10))

14.00

14:40

Trafodaeth banel: Beth yw’r fantais i ni? Sut y gall asiantaethau twristiaeth cenedlaethol helpu. 40 munud – (Hilton Suite – dull caffi 15 bwrdd o 10))

Andrew Smith, Swyddog Datblygu Cynnyrch Fáilte Ireland. Ciara Byrne CP&I A Lucy Von Weber, Pennaeth Marchnata Croeso Cymru yn ymuno â ni’n rhithwir.

Cadeirydd: Andrew Campbell Athro Ymarfer mewn Twristiaeth Coleg y Drindod Dewi Sant, Cadeirydd Bwrdd Cynghori Gweinidogol Llywodraeth Cymru ar yr Economi a Chyn-Gadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru

Cyflwyniad gan Andrew Campbell, 2 gyflwyniad 10 munud gyda thrafodaeth banel 15 munud i ddilyn

Cwestiwn 2: Beth yw’r fantais i ni? Manteision llwybrau pererinion i gymunedau lleol, darparwyr llety a lletygarwch, awdurdodau lleol ac asiantaethau twristiaeth. Sut mae busnesau’n denu pererinion o ran amwynderau, cyfleusterau, awyrgylch, cynnyrch a marchnata. – Linden (40), Spencer (40), Seamus Rafter (100)

A

Pecyn Cymorth Busnes – Linden

Dawn Champion,

Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain

Cynghorion ar sut i addasu eich busnes er mwyn cwrdd ag anghenion pererinion o ran llety a lletygarwch, masnach a chynnyrch.

Hwylusydd: Dawn Champion

Sesiwn dull gweithdy

B

Pererindod a Chymuned – Spencer

Rolau Gwyliau ar gyfer Hyrwyddo Pererindod yr Alban, Martin Robertson, Prifysgol Edinburgh Napier, yr Alban

Digwyddiadu Treftadaeth Grefyddol yn Iwerddon, Ruth Dowson, Prifysgol Leeds Beckett, Lloegr

Hwylusydd: Kevin Griffin

Cyflwyniadau 15 munud ac yna sesiwn holi ac ateb 15 munud

C

Modelau ar gyfer Pererindod Dan Arweiniad – Seamus Rafter

Iain Tweedale, Journeying

Ruben Heijloo, Nordic Pilgrim

Phil Brennan, Waterford Camino Tours

Hwylusydd: Nessie Reid

Cyflwyniadau 5 munud, 20 munud o drafodaeth wedi’i hwyluso a sesiwn holi ac ateb 10 munud

15:30

Cwestiwn 3: Bod yn Bererin! A oes gwahaniaeth rhwng twrist a phererin? Pa fanteision unigol sydd o fynd ar bererindod a sut a phryd mae profiadau trawsnewidiol yn digwydd ar deithiau? – Linden (40), Spencer (40), Seamus Rafter (100)

A

Pererindod a Thrawsnewid – Seamus Rafter

Materoldeb, Ystyr ac Arfer: traethawd gweledol o Ffynnon Dewi Sant, Swydd Wexford, Samantha Morris, TU Dublin, Iwerddon

Beth Mae Ysbrydolrwydd Modern yn Ei Geisio yn Iwerddon, Cymru a’u Cysylltiadau ‘Celtaidd’? Jonathan M. Wooding, Cymru

Cymhellion ar gyfer pererindod,Eleanor O’Keefe. National Centre for Social Research

Hwylusydd: Kevin Griffin

Cyflwyniadau 10 munud ac yna sesiwn holi-ac-ateb 10 munud

B

Pererinion Digidol – Linden

Pererin Wyf / I am a Pilgrim –cyflwyniad am yr artist Rowan O’Neill a phrosiect Span Arts yn cysylltu pererinion yn Wexford, Sir Benfro ac  ar draws y diaspora Celtaidd.

Pererindod a Digidoleiddio

Jaffer Idris, Prifysgol Sheffield Hallam, Lloegr

Defnyddio Arloesedd Digidol ar gyfer Pererindod, Michael Di Giovine, West Chester University of Pennsylvania, UDA

Hwylusydd: Nessie Reid

Cyflwyniadau 10 munud ac yna sesiwn holi-ac-ateb 15 munud

C

Sut i fod yn bererin – Lobi

Taith gerdded-gweithdy arbrofol dan arweiniad cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain, Guy Hayward

Cynnal defod yn y dirwedd, Nick Mayhew-Smith, Prifysgol Roehampton 

 

Hwylusydd: Guy Hayward

Cerdded i Eglwys Gadeiriol Enniscorthy 45 munud

16.30 

‘Fishbowl’ – antidôt i drafodaethau panel. – (Edwards Suite – dull ‘fishbowl’)

Bydd hwn yn gyfle i bawb drafod y 3 phrif gwestiwn ac unrhyw rai eraill sy’n codi ar y diwrnod. Bydd Nessie yn arwain y gwaith hwyluso hwn ac yn cael ei bwydo gan gwestiynau a gasglwyd gan y rhai sy’n cymryd nodiadau o bob un o’r sesiynau.

Bwrdd swper wedi’i osod, digon o olau, 3  4neu meicroffôn, gall pobl ddewis cymryd rhan yn y drafodaeth neu eistedd yn ôl a gwrando. Byddwn yn dewis/curadu 8-10 o bobl i eistedd o amgylch y bwrdd i gychwyn y drafodaeth.

Mwy o wybodaeth yma:

Hwylusydd:  Nessie Reid

17:30-19:00

Amser rhydd

19:00-20:30

Swper (Hilton Suite)

20:30-21:30

Dangos Ffilm a Pherfformiad/Cyflwyniad Artistiaid y Camino Creadigol – ( Dangos y ffilm yn yr Hilton/ Edwards Suite) 

Y bardd Grahame Davies: rhannu cerddi o’r gyfres o 6 cân werin a ysgrifennwyd ar gyfer Cysylltiadau Hynafol

Perfformiad gan Artistiaid y Camino Creadigol: Bonnie Boux, Kate Powell, Ailsa Richardson a Suzi MacGregor

Film y Camino Creadigol: Will Philpin o ‘When it Rains’

Hwylusydd: Ruth Jones

     

Diwrnod 2 – 12 March 2023

 

10:00 – 12:00

Opsiwn 1 – Gweithdy Canu Pererin Wyf  –

Gweithdy Canu Pererin Wyf  – Mae Pererin Wyf / Is Oilthreach Mé / I am a pilgrim yn brosiect celfyddydau cyfranogol, wedi’i ysbrydoli gan yr emyn o’r 18fed ganrif, sy’n ceisio cysylltu â’r diaspora Cymreig a Gwyddelig. Mae pobl o gwmpas y byd wedi cael gwahoddiad i ganu’r gân Pererin Wyf neu unrhyw gân sydd â’r pŵer i’ch galw’n ôl adref. Ymunwch â’r gantores, y perfformiwr a’r arweinydd côr ysbrydoledig o Sir Benfro, Molara Awen, a fydd yn arwain gweithdy yn dysgu ei threfniant cyfoes o’r emyn yng nghwmni arweinydd y prosiect Rowan O’Neill a’r cyd-hwyluswyr o Wexford Rachel Uí Fhaoláin a John Ó Faoláin. Bydd y cyfranogwyr yn cynnwys ymwelwyr cyfnewid o Gymru, aelodau o gantorion traddodiadol Gogledd Wexford. a chôr Ferns, Chord on Blues. Croeso i bawb. Recordiwch eich cân a’i hychwanegu at y map digidol a/neu ymwelwch â Chymru a chanwch y gân fel rhan o ddigwyddiad olaf Cysylltiadau Hynafol ym Mhalas yr Esgob, Tyddewi ar 29 Mai 2023.

 

 

Opsiwn 2 – Cerdded rhan o Lwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro – Taith Gerdded Pererinion

Bryn Oulart , Tulach a’tSolais a thŷ adrodd straeon Bygone Days House of Stories.

Taith gerdded hawdd 4km

Byddwn yn mynd ar daith fer 20 munud ar fws o Westy Riverside i ymuno â Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro ym Mryn Oulart, gan adael am 8.45.

Byddwn yn cyrraedd Pen Llwybr Bryn Oulart ac yn dilyn llwybr y pererinion ar hyd y lôn laswelltog ar ben y bryn tuag at Tulach a’tSolais – bryn y goleunio – sydd â golygfeydd godidog tuag at ogledd Wexford ac i’r de i Fôr Iwerddon. Dyma safle Brwydr Oulart yng Ngwrthryfel 1798 ac mae’r gofeb yn coffáu gwerthoedd yr oes Oleuedig a’r trawsnewidiad wrth i ni gerdded drwy’r siambr sy’n atgoffa rhywun o feddrodau cyntedd Neolithig sy’n cyd-fynd â Chyhydnosau’r Gwanwyn a’r Hydref.

Ar ôl sgwrs fer gan y bobl sydd ynghlwm â chreu’r gofeb byddwn yn cerdded i lawr ochr arall Bryn Oulart trwy goetir a lonydd porthmyn hynafol i Dŷ Adrodd Straeon Bygone Days. Mae’r bwthyn to gwellt hardd hwn gyda’i waliau gwyngalchog yn un o dai adrodd straeon enwog Iwerddon sy’n parhau â’r traddodiad barddol o adrodd barddoniaeth a cherddoriaeth Wyddelig draddodiadol. Bydd tanllwyth o dân ynghyd â the a chacennau i’n croesawu a bydd digon o gyfle i berfformio stori a chân pererinion.

Yna bydd y bws yn mynd â ni yn ôl i Westy Riverside erbyn amser cinio.

13:00

Cinio  – bydd angen i bobl dalu am eu cinio eu hunain. Mae carferi ar gael yn y Gwesty.

14:00 – 15:00

2-3pm Sesiwn grynhoi /  rwydweithio wedi’i hwyluso – Seamus Rafter Suite

Archebwch eich lle trwy Eventbrite

Cyfrifoldeb y mynychwyr yw teithio a llety. Isod mae rhywfaint o wybodaeth i helpu gyda hyn:

OPSIYNAU:

Mewn Car wedi’i Logi o Faes Awyr Dulyn i Westy Riverside Park, Enniscorthy

Dolen i Gyfarwyddiadau Google Maps

Ar y Bws o Faes Awyr Dulyn

https://www.dublinairport.com/to-from-the-airport/by-bus

https://www.dublinairport.com/to-from-the-airport/by-bus/all-ireland-bus-routes

https://www.dublinairport.com/to-from-the-airport/by-bus/plan-your-journey

Bus Eireann (Expressway Route 2) > Maes Awyr Dulyn i Wexford (gyda stop yn Enniscorthy) https://www.expressway.ie/route/2-X2/2-x2-dublin-airport-to-wexford/2023-01-24 O Barth Coch 13 Stop 9

Wexford Bus Route 740 > Maes Awyr Dulyn i Wexford (gyda stop yn Enniscorthy)  Amserlen  – Wexford Bus 740 Route, O’r Maes Parcio Coetsys, Parth 16 (gweler map https://www.dublinairport.com/to-from-the-airport/by-bus)

Ar y Trên

Siwrnai enghreifftiol o orsaf drenau Dulyn (Connolly), i Enniscorthy. Er ei bod yn daith fwy cyfforddus na’r bws, mae’n anoddach cyrraedd yr orsaf drenau, sydd yng nghanol Dinas Dulyn, ar gyfer llinell Wexford/Rosslare (sy’n stopio ynEnniscorthy). https://journeyplanner.irishrail.ie/webapp/#!P|TP!histId|1!histKey|H692786

Fferi o’r DU

Abergwaun i Rosslare – Stenaline

Dublin – Holyhead route – Stena line

Llety

Bydd y rhan fwyaf o’r mynychwyr yn aros yn y Riverside Park Hotel & Leisure Club

The Promenade, Enniscorthy, Swydd Wexford, Y21 T2F4

Llety arall yn Enniscorthy

Treacy’s Hotel https://www.treacyshotel.com/

Llety yn Nhref Wexford (Sylwer: 20 munud mewn car i Enniscorthy)

Clayton Whites Hotel https://www.claytonwhiteshotel.com/

Crown Quarter https://www.crownquarter.com/

Ferrycarrig Hotel https://www.ferrycarrighotel.ie/

Maldron Hotel https://www.maldronhotelwexford.com/

Talbot Hotel https://www.talbotwexford.ie/

Riverbank House Hotel https://www.riverbankhousehotel.com/

Whitford House Hotel https://www.whitfordhotelwexford.ie/

Am opsiynau llety eraill ewch i Visit Wexford 

Categories
News Pilgrimage

Wexford – Pembrokeshire Pilgrim Way

Pilgrimage

Wexford Pembrokeshire Pilgrim Way

The British Pilgrimage Trust have formed a partnership with Pilgrim Paths of Ireland, Journeying and Guided Pilgrimage to manage the new pilgrim route between St Davids, Pembrokeshire and Ferns in County Wexford. The pilgrim route will be the primary legacy of the Ancient Connections project.

Guy Hayward, Director of The British Pilgrimage Trust said:

“The British Pilgrimage Trust aims to facilitate grass roots activity around Britain by offering our expertise for free to all those that need it, and there is so much more of this local community activity now that they are seeing the attractive potential of pilgrimage for the home area that they know and love. We also want more people to actually walk the routes in practice, not just as a historical concept, and that is why we are so excited about this project, creating an old route as new with all the infrastructure that a modern pilgrim needs. Coming together and working with all these different partners – Pilgrim Paths Ireland, Journeying, Guided Pilgrimage, Ancient Connections – who are all passionate about forming a pilgrimage connection between Ireland and Wales, is going to lead to the kind of innovation and freshness of approach that is only possible when different cultures come into contact and share their wisdom. We are in the earliest stage of this project, but I can already tell that we are going to create something very beautiful together that bridges both sides of the Celtic Sea, and something which so many will enjoy and find meaning through for generations to come”.

Working alongside the British Pilgrimage Trust and representing the Irish interest in the project is Pilgrim Paths Ireland. Chairman John G O’Dwyer said: “he was delighted to be part of the team tasked with developing a pilgrim route as part of the Ancient Connections project that will commemorate the 6th-century journey of St Aidan to study under St David in Wales.”  The project will, he believes, revive long-standing links between communities in Pembrokeshire and Wexford by drawing on a common heritage to actively share local knowledge, experience and skills. “The new pilgrim route should mean much additional spending to Wexford and Pembrokeshire and draw attention to the rich heritage both areas have to offer to visitors,” 

Also joining the team will be two West Wales based not-for-profit companies. Journeying have been taking small groups of pilgrims on guided walking tours to the more off-the-beaten-track parts of Britain and Ireland for over thirty years. Guided Pilgrimage offer Celtic pilgrimages of one day or multi day duration that create a space for people to reconnect body and spirit through the wild and beautiful Celtic landscapes.

Following community consultation and market research, the name of the route will be Wexford – Pembrokeshire Pilgrim Way. Cardiff based destination marketing specialists Heavenly, along with graphic design company Orchard have created a unique brand for the route that will inspire visitors from the UK, Ireland and abroad to take up the pilgrim’s mantle and have a potentially life-changing experience. Branding will feature on route way-markers, maps and leaflets as well as pilgrim passports and a pilgrim app.

The route will be open to the public in 2023 for both guided and self-guided tours. There are a number of opportunities to take part in one day pilgrimage events on the new route. 

For more information visit:

This is a route in development and is currently going through the Sport Ireland accreditation process. Although some sections of the route are on existing accredited Wexford Walking Trails (Ferns Village, Oulart Hill, Three Rocks Trail and Carne to Rosslare), all other parts of Wexford-Pembrokeshire Pilgrim Way route have yet to be accredited. Accordingly, Wexford County Council and its route development partners do not accept responsibility and are not liable for any loss, damage or injury which may arise and all users and participants should take all necessary care to satisfy themselves of the suitability and safety of the route.

Project Outputs: Two new FTE jobs. New pilgrim route between Ferns, Wexford and St Davids, Pembrokeshire

 

Categories
News Pilgrimage

Creative Camino Artist Pilgrims Selected

Creative Camino Artist Pilgrims Selected

Ancient Connections is delighted to have commissioned four performing artists to join the Creative Camino pilgrimage (dates tbc). These artists will make the journey from Ferns to St Davids over eight days, taking in some significant sites along the way. The artists will be responding creatively to the experience through performances in Ferns, Fishguard and in St Davids.

The artists from Pembrokeshire are Ailsa Richardson, a multi-disciplinary artist working in movement, song, poetry and music, and Suzi McGregor, a musician, actor and singer song-writer. On the Wexford side joining the group will be Bonnie Boux, a dancer specialising in burlesque and community dance and Kate Powell, a multi-instrumentalist musician and street performer. 

The artists will be joined by four community members who have yet to be selected and the whole group will be led by guides from Journeying and Wexford Trails. The trip promises to be a fun, creative and transformative experience and there will be opportunities for members of the public to join for a day or half day.

Categories
Pilgrimage

Pilgrimage overview – rationale for a new route

Arts Project

Pilgrimage overview - rationale for a new route

Pilgrimage is an ancient concept; stretching back through history across cultural and religious boundaries, historical and economic spectrums, regardless of race or gender. It has been argued that pilgrimage fulfils a basic human need to reconnect to oneself through the simple process of putting one foot in front of another on the destination to a sacred or special place.

Ancient Connections is rediscovering historic links and ancient stories that connect the communities and culture of North Pembrokeshire with their counterparts on the East coast of Wexford. In particular, it is exploring the link between the city of Saint Davids and the village of Ferns, two significant sites associated with the early Celtic church. St Aidan studied in Wales with St David and after this he journeyed to Wexford where he set up his own monastery in Ferns.

St Davids has been a place of pilgrimage since the middle ages and still is. People are drawn to the area for many reasons for refreshment of body, mind and soul. It is recognised as a special place, a ‘thin’ place in Celtic terms, a place where hearts are opened and emotions are touched.

Modern day pilgrimage isn’t necessarily religious or even spiritual but an opportunity for reflection, connection and discovery; perhaps finding a new sense of purpose, direction and wellbeing. Pilgrimage in modern times is becoming increasingly popular with TV programmes such as Pilgrimage; The Road to Rome and The Road to Santiago. The Santiago de Compostella pilgrim trail, which was boosted through EU funding in 1987, has been a major success story with numbers increasing from under 3,000 per year to over 300,000 now.

A New Route - Wexford Pembrokeshire Pilgrim Way

2023 will commemorate 900 years since Pope Callixtus II declared two pilgrimages to St Davids equal to one to Rome. This date and the Ancient Connections project are a launch pad from which to start building a pilgrimage route on both sides of the Irish Sea. Could pilgrimage/transformational tourism be as successful in Wexford and Pembrokeshire as it has been in Northern Spain?

Ancient Connections is working with the British Pilgrimage Trust to create the new route. In May 2022, the trailblazing Creative Camino pilgrimage took place, an experimental journey led by guides from Journeying based in Pembrokeshire and Wexford Trails. Traveling with them were a group of artists and community pilgrims, who responded creatively to the experience. 

The route has now been mapped and will be open to the public in 2023 for guided and self-guided tours. Currently, there are opportunities to trial the route on day trips led by experienced guides. Visit the website for more information on the route and how you can get involved

Date: Ongoing

Categories
Arts Pilgrimage

Creative Camino

Arts Project

Creative Camino

Ancient Connections is undertaking an experimental and creative pilgrimage from Ferns to St Davids in May 2022 – the Creative Camino. Four artists, four community members, a travel writer and a filmmaker will make the eight day journey on foot from Ferns to St Davids starting on 1st May and ending on 8th May. A documentary film will tell the story of their journey and encourage others to follow in their footsteps.

The artists are: Bonnie Boux, Kate Powell, Suzi MacGregor and Ailsa Richardson

The project is teaming up with Journeying, a Celtic focused walking and pilgrimage guide company based in Pembrokeshire who are working closely with The British Pilgrimage Trust on the development of the new pilgrim route from Ferns to St Davids, which will be the main legacy of the Ancient Connections project and will be launched officially in 2023.

2023 marks the 900th anniversary of the granting of a privilege to St Davids by Pope Callixtus II, who declared that two pilgrimages to St Davids Cathedral were equal to one journey to Rome. It seems a fitting year to launch the new route! 

The route will encourage stronger links between these two Celtic regions, as well as attract overseas visitors in a sustainable form of cross-border tourism. 

 The British Pilgrimage Trust have created a mailing list for those interested in keeping up to date about the developments of this new route. Click on the button below to join.

The Journey

The pilgrimage sets off with  community celebrations and a world premiere performance of a traditional Celtic music piece (composed especially for the event). A fitting festive send-off for a group of pilgrims. Pilgrims will then make their way to Rosslare via Oulart, Olygate and Our Lady’s Island where they will take a ferry to Fishguard. Finally, they will walk the Pembrokeshire coast path along with some inland pathways.  They will reach their destination, the small city of St Davids, on Sunday 8th May where they will be given a glorious Pembrokeshire welcome. The pilgrims will be joined by a giant St David puppet who will lead the travellers into the grounds of St Davids Cathedral with a special choir procession. A spectacle to behold! The event is led by Small World Theatre . The artists will present an improvised performance to share the story of their journey and experiences along the way.

Media and Documentary

Throughout the journey, the experiences of the pilgrims as well as the beautiful scenery, heritage sites and wildlife will be documented by Llif:Flow a digital media company based in Angelsey. The stills and footage will be used to promote the project and new pilgrimage route concept across social media platforms and a short documentary film has been commissioned as promotion and legacy.

Follow the story!

Follow the pilgrims journey on our Instagram page which will be updated daily

Date: May 2022

Funded by: Ancient Connections

In Partnership with: Journeying 

Project Outputs: 
Artist performances 
A Documentary film
Short media content for social media and still photos

Learn More at: www.journeying.co.uk