Cyfleoedd

Mae cyfleoedd yn codi o fewn y prosiect Cysylltiadau Hynafol ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn ogystal ag aelodau o’r gymuned a gwirfoddolwyr ac mae’r prosiect yn cefnogi polisi Cyfle Cyfartal. Bydd pob cytundeb proffesiynol yn cael ei hysbysebu yma, yn ogystal â chomisiynau celf a chyfleoedd i wirfoddoli.

Os hoffech glywed am Gyfleoedd trwy e-bost wrth iddynt godi, ymunwch â’n rhestr bostio.

Cyfleoedd Presennol