Cyfleoedd

Mae cyfleoedd yn codi o fewn y prosiect Cysylltiadau Hynafol ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn ogystal ag aelodau o’r gymuned a gwirfoddolwyr ac mae’r prosiect yn cefnogi polisi Cyfle Cyfartal. Bydd pob cytundeb proffesiynol yn cael ei hysbysebu yma, yn ogystal â chomisiynau celf a chyfleoedd i wirfoddoli.

Os hoffech glywed am Gyfleoedd trwy e-bost wrth iddynt godi, ymunwch â’n rhestr bostio.

Cyfleoedd Presennol

Mae Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain a'u partneriaid yn chwilio am ddau berson arbennig sy'n adnabod Swydd Wexford a Sir Benfro yn dda er mwyn cynllunio a chyflwyno rhaglen bererindod lawn ac ysbrydoledig trwy drafod â phobl o bob cymuned.

Mae Cyngor Swydd Wexford yn gwahodd cyflwyniadau ar gyfer prosiect celfyddydau cyfranogol trawsffiniol uchelgeisiol sy’n ymwneud â’r thema gyffredinol ‘Pwy sy’n Bererin?’ sy’n cysylltu cymunedau Wexford a Sir Benfro, yn ogystal â diasporas rhyngwladol y rhanbarthau yma.

Mae Cyngor Sir Penfro yn gwahodd dyfynbrisiau gan fusnesau, unigolion hunangyflogedig a mentrau cymdeithasol ar gyfer cynigion i ddatblygu a phrofi cynhyrchion newydd yn ymwneud â phererindod a fydd yn cyd-fynd â llwybr pererindod newydd sy’n cael ei greu rhwng Ferns a Thyddewi.