Cyfleoedd

Mae cyfleoedd yn codi o fewn y prosiect Cysylltiadau Hynafol ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn ogystal ag aelodau o’r gymuned a gwirfoddolwyr ac mae’r prosiect yn cefnogi polisi Cyfle Cyfartal. Bydd pob cytundeb proffesiynol yn cael ei hysbysebu yma, yn ogystal â chomisiynau celf a chyfleoedd i wirfoddoli.

Os hoffech glywed am Gyfleoedd trwy e-bost wrth iddynt godi, ymunwch â’n rhestr bostio.

Cyfleoedd Presennol

Mae Cysylltiadau Hynafol yn gwahodd Mynegiannau o Ddiddordeb gan artistiaid, cerddorion a phobl greadigol ar gyfer comisiynau sy'n archwilio thema Ffynhonnau Sanctaidd yng Ngogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn dymuno contractio endid dielw neu gwmni masnachol i oruchwylio, datblygu a hyrwyddo llwybr pererinion newydd arfaethedig rhwng Ferns yn Wexford, Iwerddon a Thyddewi yn Sir Benfro, Cymru.

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i gyfrannu at brosiect newydd cyffrous, gyda’r nod o ddathlu hanes, tirwedd a phobl ardal eiconig Santes Non, Sir Benfro trwy gyfrwng sain.