Cymryd Rhan

Mae Cysylltiadau Hynafol yn ymwneud â phobl a’u perthnasoedd â Gogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford, fel trigolion, ymwelwyr, hynafiaid, disgynyddion, ffermwyr, masnachwyr, storïwyr a phererinion. Nod y prosiect yw bod mor bellgyrhaeddol a hygyrch â phosibl ac mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan, o ymuno ag un o’n rhaglenni hyfforddi cymunedol, i wirfoddoli ar gloddfa archeolegol, mynychu un o’n digwyddiadau cyhoeddus, neu adael i ni wybod am brosiect cymunedol rydych chi’n ymwneud ag ef.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan fel gwirfoddolwr gyda Chysylltiadau Hynafol:

  • Byddwch yn un o’n Helwyr Hanes ac fe gewch chi hyfforddiant ar ymchwilio eich achau neu hanes lleol, creu straeon yn seiliedig ar eich canfyddiadau a’u rhannu nhw ag eraill.
  • Ymunwch â’n tîm o Lysgenhadon Twristiaeth, sy’n helpu i gadw straeon lleol, treftadaeth a chwedlau’n fyw. P’un ai eich bod yn angerddol am lefydd a straeon lleol, neu eich bod yn gweithio yn y diwydiant twristiaeth, mae ein cynlluniau hyfforddi yn cynnig gwahanol raglenni sy’n gweddu’ch diddordebau.
  • Torchwch eich llewys a dechreuwch gloddio – gwirfoddolwch ar gloddfeydd archeolegol Porth Mawr gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed ac yn Ferns gydag IAFS.
  • Darganfyddwch beth sydd o dan y wyneb mewn safleoedd arwyddocaol yn Sir Benfro a Wexford, a gwirfoddolwch gyda Dig Ventures, arbenigwyr mewn geoffiseg.
  • Dewch yn Stiward ar gyfer ddigwyddiadau Cysylltiadau Hynafol. O 2021 ymlaen, bydd Cysylltiadau Hynafol yn cynnal nifer o ddigwyddiadau yn Wexford ac yn Sir Benfro. Mae hwn yn gyfle i fod yng nghanol yr hwyl i gyd a chefnogi tîm y prosiect i gynnal digwyddiadau mor rhwydd ac mor ddiogel â phosib.
  • Byddwch yn Werthuswr – fel rhan o brosiect Cysylltiadau Hynafol, bydd angen i’r tîm gasglu gwybodaeth bwysig gan ymwelwyr i safleoedd allweddol yn Wexford a Sir Benfro, gan gynnwys o ble maent wedi dod, pam eu bod wedi dod, beth maent yn bwriadu ei wneud tra yn yr ardal, ac os oeddent yn ymwybodol o’r cysylltiadau trawsffiniol rhwng y ddau leoliad. Nid oes rhaid i Werthuswyr gael unrhyw sgiliau arbennig, dim ond hwyneb cyfeillgar a pharodrwydd i ymgysylltu efo bobl o bob cefndir.