Gweithgareddau a Phrosiectau

Mae Cysylltiadau Hynafol yn cynnal neu’n cefnogi nifer o brosiectau yn Wexford a Sir Benfro. Mae’r prosiectau’n ymdrin ag ystod eang o themâu o Dreftadaeth, y Celfyddydau a Cherddoriaeth, Ymchwil, Pererindod a’r Gymuned. Mae llawer o’r prosiectau’n cynnig ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan fel cyfranogwr neu wirfoddolwr. I ddarganfod mwy am ein cyfleoedd diweddaraf, cliciwch yma.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn gwahodd Mynegiannau o Ddiddordeb gan artistiaid, cerddorion a phobl greadigol ar gyfer comisiynau sy'n archwilio thema Ffynhonnau Sanctaidd yng Ngogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn dymuno contractio endid dielw neu gwmni masnachol i oruchwylio, datblygu a hyrwyddo llwybr pererinion newydd arfaethedig rhwng Ferns yn Wexford, Iwerddon a Thyddewi yn Sir Benfro, Cymru.

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i gyfrannu at brosiect newydd cyffrous, gyda’r nod o ddathlu hanes, tirwedd a phobl ardal eiconig Santes Non, Sir Benfro trwy gyfrwng sain.

Gwyl newydd i Ogledd Sir Benfro, yn dathlu ei diwylliant unigryw, ei hanes, ei thirwedd, ac ysbryd yr ymdrech sydd wedi meithrin cysylltiadau â gweddill y byd.