Ein Cysylltiadau Hynafol
Map Stori

Mae’r map rhyngweithiol yn llawn pytiau o hanes, llên gwerin a straeon a gynhyrchwyd gan ein tîm ymchwil, ein gwirfoddolwyr a’n cymunedau prosiect. Mae’n eich galluogi i archwilio’r drysorfa o gysylltiadau hanesyddol a diwylliannol sydd rhwng ein hardaloedd prosiect yng Nghymru ac Iwerddon. Cliciwch ar yr eiconau i ddarganfod mwy am bob un, neu i hidlo pynciau er mwyn dod o hyd i wybodaeth benodol sydd o ddiddordeb i chi.