Newyddion

Edrychwch yma i weld y datblygiadau diweddaraf yn y prosiect Cysylltiadau Hynafol.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn gwahodd Mynegiannau o Ddiddordeb gan artistiaid, cerddorion a phobl greadigol ar gyfer comisiynau sy'n archwilio thema Ffynhonnau Sanctaidd yng Ngogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford.

Mae Cysylltiadau Hynafol wrth eu bodd gyda'r murlun newydd yn Theatr Gwaun, Abergwaun!

Roedd Gorymdaith Aberjazz yn llwyddiant ysgubol ddydd Sul 29 Awst! Cynhaliwyd yr Orymdaith yng nghanol rhaglen ardderchog o jazz cyfoes yn Theatr Gwaun, Fwrn a lleoliadau eraill yn y dref. Roedd yr haul yn disgleirio yn Abergwaun wrth i Fand Pres Llarregug chwarae eu cymysgedd eclectig o jazz arddull New Orleans wedi'i ysbrydoli gan hip hop, gan ddilyn pyped draig Gymreig enfawr a grëwyd gan Invisible Octopus

Mae'r tîm yn Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed wedi creu dau fodel 3D, un yn dangos yr hyn sy'n ymddangos i fod yn allor a'r llall yn dangos y lloc carreg crwn gyda'r allor yn ei ganol.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn dymuno contractio endid dielw neu gwmni masnachol i oruchwylio, datblygu a hyrwyddo llwybr pererinion newydd arfaethedig rhwng Ferns yn Wexford, Iwerddon a Thyddewi yn Sir Benfro, Cymru.

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i gyfrannu at brosiect newydd cyffrous, gyda’r nod o ddathlu hanes, tirwedd a phobl ardal eiconig Santes Non, Sir Benfro trwy gyfrwng sain.

Gwyl newydd i Ogledd Sir Benfro, yn dathlu ei diwylliant unigryw, ei hanes, ei thirwedd, ac ysbryd yr ymdrech sydd wedi meithrin cysylltiadau â gweddill y byd.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn falch iawn o gyhoeddi bod yr artist Bedwyr Williams, mewn cydweithrediad â’r Contemporary Art Society wedi’i ddewis i greu’r darn newydd o gelf gyhoeddus o’r enw ‘Y Pethau Bychain’, fydd yn cysylltu Tyddewi â Ferns, Wexford.

Mae'r cloddiad archeolegol yng Nghapel Sant Padrig, Porth Mawr, Tyddewi bellach ar Ddiwrnod 24. Mae'r tîm a'r gwirfoddolwyr wedi gweithio'n galed iawn i gloddio'r safle a datgelu straeon y bobl sydd wedi'u claddu yma.

Cychwynnodd prosiect murlun Theatr Gwaun yr wythnos hon gyda nifer o ddiwrnodau o ymgysylltu â’r gymuned yn y Theatr gyda’r artist dethol, Grant Radford o Accent London.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn hynod o falch o'r datblygiadau diweddaraf yn un o’n prosiectau cymunedol sy'n cael ei arwain gan Leisiau Pentref Llangwm - “The Little Things"

Mae murlun newydd cyffrous, i'w greu gan Grant Radford, ar y gweill ar gyfer wal allanol Theatr Gwaun, Abergwaun

Mae Cysylltiadau Hynafol yn comisiynu prosiect celf gyhoeddus uchelgeisiol a fydd yn arwain at ddau waith celf, un yn Nhyddewi ac un yn Ferns. Bydd y gweithiau celf yn gysylltiedig â'i gilydd mewn rhyw ffordd, a fydd yn annog ymwelwyr i fynd i'r ddau ranbarth i wir werthfawrogi'r gwaith celf yn ei gyfanrwydd.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn falch iawn o fod wedi comisiynu pedwar artist perfformio i ymuno â phererindodau Camino Creadigol (dyddiadau i'w cadarnhau). Bydd yr artistiaid hyn yn teithio o Ferns i Dyddewi dros gyfnod o wyth diwrnod, gan ymweld ag ambell safle o ddiddordeb ar hyd y ffordd.

Os hoffech dderbyn diweddariadau newyddion rheolaidd a gwybodaeth am ddigwyddiadau a chyfleoedd trwy e-bost, ymunwch â’n rhestr bostio.