Newyddion

Edrychwch yma i weld y datblygiadau diweddaraf yn y prosiect Cysylltiadau Hynafol.

Ymunwch â ni i ddathlu lansiad Ffynhonau Sanctaidd Wexford a Sir Benfro, cyfres dairieithog o lyfrynnau a gomisiynwyd gan Gysylltiadau Hynafol ac a gyhoeddwyd gan Parthian.

Bydd Gŵyl Ferns ar 4 a 5 Mehefin yn ddathliad cymunedol go iawn, fydd yn nodi penllanw prosiect Cysylltiadau Hynafol wrth iddo dynnu at ei derfyn yr haf hwn.

Ffair Pererinion yn Llys yr Esgob, Tyddewi 29ain Mai - am ddim a chroeso cynnes i bawb!

Dau olwg bach artistig i hanfod pererindod ar hyd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro gydag Ailsa Richardson a Suzi MacGregor

Mae Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain a'u partneriaid yn chwilio am ddau berson arbennig sy'n adnabod Swydd Wexford a Sir Benfro yn dda er mwyn cynllunio a chyflwyno rhaglen bererindod lawn ac ysbrydoledig trwy drafod â phobl o bob cymuned.

Mae’n bleser gan Gysylltiadau Hynafol gyhoeddi penodiad partneriaeth o sefydliadau a fydd yn cydweithio i reoli’r llwybr pererinion newydd rhwng Tyddewi, Sir Benfro a Ferns yn Sir Wexford.

Mae Cyngor Swydd Wexford yn gwahodd cyflwyniadau ar gyfer prosiect celfyddydau cyfranogol trawsffiniol uchelgeisiol sy’n ymwneud â’r thema gyffredinol ‘Pwy sy’n Bererin?’ sy’n cysylltu cymunedau Wexford a Sir Benfro, yn ogystal â diasporas rhyngwladol y rhanbarthau yma.

Mae Cyngor Sir Penfro yn gwahodd dyfynbrisiau gan fusnesau, unigolion hunangyflogedig a mentrau cymdeithasol ar gyfer cynigion i ddatblygu a phrofi cynhyrchion newydd yn ymwneud â phererindod a fydd yn cyd-fynd â llwybr pererindod newydd sy’n cael ei greu rhwng Ferns a Thyddewi.

Byddwch y cyntaf i gael golwg ar bererindod hanner diwrnod 6 milltir o hyd ar y bererindod drawsffiniol newydd rhwng Sir Benfro a Wexford.

Mae Ysgolion Animeiddio yn brosiect cyfnewid rhwng Ysgol Penrhyn Dewi a dwy ysgol yn Ferns: Ysgol Gynradd Aeddan Sant ac Ysgol Naomh Maodhog.

Cwblhaodd ein criw cyntaf o Lysgenhadon Cysylltiadau Hynafol ar gyfer Gogledd Sir Benfro a Swydd. Wexford eu hyfforddiant fis diwethaf, ac am griw gwych! Nawr, rydyn ni'n lansio mwy o hyfforddiant er mwyn cynyddu eu niferoedd. Oes gennych chi ddiddordeb?

Mae Fern Thomas yn creu cyfres o bodlediadau seinwedd sy'n olrhain datblygiad Cysylltiadau Hynafol, ac yn plethu agweddau gwahanol o'r prosiect trwy sain.

Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer Gŵyl Cwtsh, Tyddewi, Sir Benfro, 28 - 30 Hydref 2022

Gwnewch y Pethau Bychain - lansiad celf cyhoeddus newydd gan Bedwyr Williams yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi Dydd Gwener 18 Tachwedd 3 pm - croeso i bawb!

Mae Cyngor Sir Wexford yn awyddus i benodi contractwr(wyr) i gynnal a chyflwyno Rhaglen Hyfforddi Busnes, Marchnata a Chymorth Rhwydweithio i Wyliau a Digwyddiadau, ar gyfer gwyliau a digwyddiadau lleol bychain sy'n bodoli eisoes yn rhanbarthau prosiect Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro.

Pererin Wyf: prosiect celfyddydau cyfranogol trawsffiniol yn cysylltu Cymry ar wasgar ac Iwerddon yn cael ei lansio ddydd Iau 29 Medi 6-8 pm

Mae Cysylltiadau Hynafol yn cydweithio ag Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain i gynnal symposiwm 11/12 Mawrth 2023. Gofynnir am geisiadau ar gyfer papurau ac ymatebion creadigol i'r themâu

Mae Cysylltiadau Hynafol yn gwahodd Mynegiannau o Ddiddordeb gan artistiaid, cerddorion a phobl greadigol ar gyfer comisiynau sy'n archwilio thema Ffynhonnau Sanctaidd yng Ngogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford.

Mae Cysylltiadau Hynafol wrth eu bodd gyda'r murlun newydd yn Theatr Gwaun, Abergwaun!

Roedd Gorymdaith Aberjazz yn llwyddiant ysgubol ddydd Sul 29 Awst! Cynhaliwyd yr Orymdaith yng nghanol rhaglen ardderchog o jazz cyfoes yn Theatr Gwaun, Fwrn a lleoliadau eraill yn y dref. Roedd yr haul yn disgleirio yn Abergwaun wrth i Fand Pres Llarregug chwarae eu cymysgedd eclectig o jazz arddull New Orleans wedi'i ysbrydoli gan hip hop, gan ddilyn pyped draig Gymreig enfawr a grëwyd gan Invisible Octopus

Mae'r tîm yn Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed wedi creu dau fodel 3D, un yn dangos yr hyn sy'n ymddangos i fod yn allor a'r llall yn dangos y lloc carreg crwn gyda'r allor yn ei ganol.

Os hoffech dderbyn diweddariadau newyddion rheolaidd a gwybodaeth am ddigwyddiadau a chyfleoedd trwy e-bost, ymunwch â’n rhestr bostio.