Newyddion

Edrychwch yma i weld y datblygiadau diweddaraf yn y prosiect Cysylltiadau Hynafol.

Roedd Gorymdaith Aberjazz yn llwyddiant ysgubol ddydd Sul 29 Awst! Cynhaliwyd yr Orymdaith yng nghanol rhaglen ardderchog o jazz cyfoes yn Theatr Gwaun, Fwrn a lleoliadau eraill yn y dref. Roedd yr haul yn disgleirio yn Abergwaun wrth i Fand Pres Llarregug chwarae eu cymysgedd eclectig o jazz arddull New Orleans wedi'i ysbrydoli gan hip hop, gan ddilyn pyped draig Gymreig enfawr a grëwyd gan Invisible Octopus

Mae'r tîm yn Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed wedi creu dau fodel 3D, un yn dangos yr hyn sy'n ymddangos i fod yn allor a'r llall yn dangos y lloc carreg crwn gyda'r allor yn ei ganol.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn dymuno contractio endid dielw neu gwmni masnachol i oruchwylio, datblygu a hyrwyddo llwybr pererinion newydd arfaethedig rhwng Ferns yn Wexford, Iwerddon a Thyddewi yn Sir Benfro, Cymru.

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i gyfrannu at brosiect newydd cyffrous, gyda’r nod o ddathlu hanes, tirwedd a phobl ardal eiconig Santes Non, Sir Benfro trwy gyfrwng sain.

Gwyl newydd i Ogledd Sir Benfro, yn dathlu ei diwylliant unigryw, ei hanes, ei thirwedd, ac ysbryd yr ymdrech sydd wedi meithrin cysylltiadau â gweddill y byd.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn falch iawn o gyhoeddi bod yr artist Bedwyr Williams, mewn cydweithrediad â’r Contemporary Art Society wedi’i ddewis i greu’r darn newydd o gelf gyhoeddus o’r enw ‘Y Pethau Bychain’, fydd yn cysylltu Tyddewi â Ferns, Wexford.

Mae'r cloddiad archeolegol yng Nghapel Sant Padrig, Porth Mawr, Tyddewi bellach ar Ddiwrnod 24. Mae'r tîm a'r gwirfoddolwyr wedi gweithio'n galed iawn i gloddio'r safle a datgelu straeon y bobl sydd wedi'u claddu yma.

Cychwynnodd prosiect murlun Theatr Gwaun yr wythnos hon gyda nifer o ddiwrnodau o ymgysylltu â’r gymuned yn y Theatr gyda’r artist dethol, Grant Radford o Accent London.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn hynod o falch o'r datblygiadau diweddaraf yn un o’n prosiectau cymunedol sy'n cael ei arwain gan Leisiau Pentref Llangwm - “The Little Things"

Mae murlun newydd cyffrous, i'w greu gan Grant Radford, ar y gweill ar gyfer wal allanol Theatr Gwaun, Abergwaun

Mae Cysylltiadau Hynafol yn comisiynu prosiect celf gyhoeddus uchelgeisiol a fydd yn arwain at ddau waith celf, un yn Nhyddewi ac un yn Ferns. Bydd y gweithiau celf yn gysylltiedig â'i gilydd mewn rhyw ffordd, a fydd yn annog ymwelwyr i fynd i'r ddau ranbarth i wir werthfawrogi'r gwaith celf yn ei gyfanrwydd.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn falch iawn o fod wedi comisiynu pedwar artist perfformio i ymuno â phererindod Camino Creadigol fis Mai 2021. Bydd yr artistiaid hyn yn teithio o Ferns i Dyddewi dros gyfnod o wyth diwrnod, gan ymweld â nifer o safleoedd o ddiddordeb ar hyd y ffordd.

Os hoffech dderbyn diweddariadau newyddion rheolaidd a gwybodaeth am ddigwyddiadau a chyfleoedd trwy e-bost, ymunwch â’n rhestr bostio.