Prosiectau Pererindod

Mae Cysylltiadau Hynafol yn cynnal neu’n cefnogi nifer o brosiectau yn Wexford ac yn Sir Benfro. Mae’r prosiectau’n ymwneud ag ystod eang o themâu gan gynnwys Treftadaeth, y Celfyddydau a Cherddoriaeth, Ymchwil, Pererindod a’r Gymuned. Mae llawer o’r prosiectau’n cynnig ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan fel cyfranogwr neu wirfoddolwr. I ddarganfod mwy am ein cyfleoedd diweddaraf, cliciwch yma.

Ffair Pererinion yn Llys yr Esgob, Tyddewi 29ain Mai - am ddim a chroeso cynnes i bawb!

Dau olwg bach artistig i hanfod pererindod ar hyd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro gydag Ailsa Richardson a Suzi MacGregor

Mae’n bleser gan Gysylltiadau Hynafol gyhoeddi penodiad partneriaeth o sefydliadau a fydd yn cydweithio i reoli’r llwybr pererinion newydd rhwng Tyddewi, Sir Benfro a Ferns yn Sir Wexford.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn cydweithio ag Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain i gynnal symposiwm 11/12 Mawrth 2023. Gofynnir am geisiadau ar gyfer papurau ac ymatebion creadigol i'r themâu

Mae Cysylltiadau Hynafol yn falch iawn o fod wedi comisiynu pedwar artist perfformio i ymuno â phererindodau Camino Creadigol (dyddiadau i'w cadarnhau). Bydd yr artistiaid hyn yn teithio o Ferns i Dyddewi dros gyfnod o wyth diwrnod, gan ymweld ag ambell safle o ddiddordeb ar hyd y ffordd.

Mae Pererindota'n gysyniad hynafol sy'n ymestyn yn ôl drwy hanes ar draws ffiniau diwylliannol a chrefyddol, hanesyddol ac economaidd, gan anwybyddu hil a rhywedd.