Prosiectau Cymunedol

Mae Cysylltiadau Hynafol yn cynnal neu’n cefnogi nifer o brosiectau yn Wexford a Sir Benfro. Mae’r prosiectau’n ymwneud ag ystod eang o themâu gan gynnwys Treftadaeth, y Celfyddydau a Cherddoriaeth, Ymchwil, Pererindod a’r Gymuned. Mae llawer o’r prosiectau’n cynnig ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan fel cyfranogwr neu wirfoddolwr. I ddarganfod mwy am ein cyfleoedd diweddaraf, cliciwch yma.

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i gyfrannu at brosiect newydd cyffrous, gyda’r nod o ddathlu hanes, tirwedd a phobl ardal eiconig Santes Non, Sir Benfro trwy gyfrwng sain.

Gwyl newydd i Ogledd Sir Benfro, yn dathlu ei diwylliant unigryw, ei hanes, ei thirwedd, ac ysbryd yr ymdrech sydd wedi meithrin cysylltiadau â gweddill y byd.