Safle
Helwyr Hanes
a Llysgenhadon Twristiaeth

Croeso i fforwm preifat Cysylltiadau Hynafol ar gyfer ein Helwyr Hanes, ein Llysgenhadon a’n Croesawyr ledled ein hardaloedd prosiect yng Nghymru ac Iwerddon. Mae hwn yn fan cymdeithasol i ddod i adnabod eich gilydd ar fforymau trafod, lle allwch chi rannu gwybodaeth, gofyn am gymorth neu gefnogaeth gydag ymchwil, postio negeseuon ynglŷn â digwyddiadau, gweithgareddau a datblygiadau a syniadau newydd sy’n berthnasol i eraill ar y safle. Mae’r gofod yma hefyd yn cynnwys ardaloedd adnoddau ar gyfer pob un o’n rhaglenni, lle allwch chi ddod o hyd i wybodaeth ac offer i’ch helpu i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth leol. Byddwn hefyd yn defnyddio’r gofod yma i gyfathrebu ynglŷn â diweddariadau rhaglenni, diwrnodau hyfforddi, cyfarfodydd a digwyddiadau, a’i ddefnyddio i’ch cefnogi drwy gydol ein cyfnod hyfforddi a mentora.

Gofynnwn yn garedig i chi beidio â defnyddio’r gofod yma i hyrwyddo digwyddiadau cyffredinol a chynnyrch nad yw’n berthnasol i’n rhaglenni a’u bwriadau.

Helwyr
Hanes

Isod mae dolen i’n Fforwm a’n Hadnoddau Helwyr Hanes. Y fforwm yw’r lle i ymuno mewn trafodaethau, creu cysylltiadau ar draws y grŵp Helwyr Hanes, rhannu eich teithiau ym myd ymchwil, derbyn cefnogaeth a rhannu eich canfyddiadau. Yn ein hadran adnoddau fe welwch chi gopïau o’r holl becynnau hyfforddiant Helwyr Hanes ac adnoddau eraill pan fyddan nhw wedi’u cyhoeddi, a gwybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu gydag ymchwil leol ledled ardaloedd y prosiect Cysylltiadau Hynafol, yn ogystal â chanllawiau ar sut i gyhoeddi eich canfyddiadau ar Omeka fel ei bod yn bosib ei weld ar Fap Straeon Canfyddiadau Hynafol.

Llysgenhadon Twristiaeth

Isod fe welwch chi ddolen i Fforwm Llysgenhadon Twristiaeth (ar gyfer Llysgenhadon a Chroesawyr) a’r adran Adnoddau ar gyfer y rhaglenni hyn. Y Fforwm yw’r lle i ymuno yn y trafodaethau, creu cysylltiadau ar draws ein rhwydwaith Llysgenhadon, gofyn cwestiynau a dod i adnabod eich cyd-ymchwilwyr ar draws ein prosiectau ni a’u mentrau nhw! Yn ein hadran adnoddau gallwch ddod o hyd i gopïau o becynnau hyfforddiant Llysgenhadon a Chroesawyr, yn ogystal ag adnoddau eraill unwaith y byddan nhw wedi’u cyhoeddi.