AMBASSADORS AND WELCOMERS / CYNLLUN LLYSGENHADON TWRISTIAETH A CHROESAWYR

AMBASSADORS AND WELCOMERS / CYNLLUN LLYSGENHADON TWRISTIAETH A CHROESAWYR 30 NovemberNov 2021 14:00 - 15:00 UTC

Community Event

 

“Training as a Tourism Ambassador has been great! I’ve learned such a lot about this area, developed new skills and it been great fun. I’ve also made new friends with shared interests to enjoy the journey with.”

~ Vale of Glamorgan Ambassador 2017

 Do you have a passion for your patch – its stories, history, geography, traditions, heritage, landscape? Do you love to share that passion with friends and visitors? Would you like to play a part in developing a sustainable rural economy? If so, you would be a fantastic local tourism ambassador or welcomer, and we’d love to hear from you.

 Local tourism Ambassadors bring a place to life for visitors. They meet and greet, share valuable local knowledge and insight and provide an important, free service to tourism businesses and visitors. In addition to being volunteers, they can also be those at the front line of tourism and hospitality: restaurant staff, taxi drivers, local tour operators, accommodation providers etc, who want to deepen local knowledge, increase service to customers and support their communities. However, much time you have, however deep you want to dive, we have a programme to suit your time and needs.

 Join us for an hour to learn about the free, content rich training programmes offered via the Ancient Connections Project from February 2022. We’ll also happily respond to questions and queries and share the dates for the first round of training starting next February.

Register here

“Mae’r profiad o hyfforddi fel Llysgennad Twristiaeth wedi bod yn un gwych! Rwyf wedi dysgu cymaint am fy milltyr sgwar, wedi datblygu sgiliau newydd a chael llawer o hwyl. Rwyf hefyd wedi gwneud ffrindiau newydd sydd â diddordebau tebyg i fwynhau'r daith gyda nhw.”

~ Llysgennad Bro Morgannwg 2017

Oes gennych chi angerdd am eich milltyr sgwar - ei straeon, hanes, daearyddiaeth, traddodiadau, treftadaeth, tirwedd? Ydych chi wrth eich bodd yn rhannu'r angerdd hwnnw gyda ffrindiau ac ymwelwyr? Hoffech chi chwarae rhan wrth ddatblygu economi wledig gynaliadwy? Os felly, byddech chi'n llysgennad twristiaeth leol neu'n groesawydd gwych, a byddem ni wrth ein bodd yn clywed wrthoch chi.

Mae Llysgenhadon twristiaeth lleol yn dod â lle yn fyw i ymwelwyr. Maent yn cyfarch a chroesawu, yn rhannu gwybodaeth a mewnwelediad lleol gwerthfawr ac yn darparu gwasanaeth pwysig, am ddim, i fusnesau twristiaeth ac ymwelwyr. Ynghyd a bod yn wirfoddolwyr, gallant hefyd fod y rheini sydd yn rheng flaen twristiaeth a lletygarwch: staff bwytai, gyrwyr tacsi, gweithredwyr teithiau lleol, darparwyr llety ac ati, sydd am ddyfnhau gwybodaeth leol, datblygu eu gwasanaeth i gwsmeriaid a chefnogi eu cymunedau. Fodd faint o amser sydd gennych, pa mor ddwfn yr ydych am ddeifio, mae gennym raglen sy'n addas i'ch amser a'ch anghenion.

Ymunwch â ni am awr i ddysgu am y rhaglenni hyfforddi rhad ac am ddim, cyfoethog eu cynnwys, a gynigir trwy'r Prosiect Cysylltiadau Hynafol o fis Chwefror 2022. Byddwn hefyd yn hapus i ymateb i gwestiynau ac ymholiadau a rhannu'r dyddiadau ar gyfer y rownd gyntaf o hyfforddiant a fydd yn cychwyn fis Chwefror nesaf.

Cofrestrwch yma

  • Organizer of AMBASSADORS AND WELCOMERS / CYNLLUN LLYSGENHADON TWRISTIAETH A CHROESAWYR
    Abarta Heritage – helping to celebrate, share and protect Irish history and archaeology. We help to tell the story of Ireland through downloadable audio guides and audiobooks, and empower communities through community heritage and innovative interpretation. For Ancient Connections, Abarta Heritage is collaborating with Angharad Wynne.
Import to Google Calendar
  • Schedule
  • Guests
  • Attendance
  • Forecast
  • Comments

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org