History Hunter Huddle / Haid Helwyr Hanes STORYTELLING SPECIAL / SESIWN STORÏO ARBENNIG

History Hunter Huddle / Haid Helwyr Hanes STORYTELLING SPECIAL / SESIWN STORÏO ARBENNIG 09 FebruaryFeb 2022 14:00 - 16:00 UTC

Community Event

Our History Hunter Huddles are a sociable online gathering in which we can share updates on research obsessions, blog crafting and story development over cups of tea. It will also be a practical session with a chance to create some space to research, write and ask questions or get tips and support as you go. So light that fire, fill the teapot, gather your research / thoughts / ideas and join us on zoom.

 Later this month, some of our History Hunter Storytellers will be telling at their first public gig! They’ll be giving us all a taster of the tales they’ve been working on with a storytelling round in the second hour of today’s History Hunter’s Huddle.

Register for History Hunters Huddle

Digwyddiad cymdeithasol, ar-lein yw ein Haid Helwyr Hanes, cyfle i rannu diweddariadau ar obsesiynau ymchwil, y gwaith o grefftio blogiau a datblygu straeon dros baned.

Bydd hefyd yn sesiwn ymarferol gyda chyfle i greu rhywfaint o le yn eich diwrnod i ymchwilio, ysgrifennu a gofyn cwestiynau neu gael awgrymiadau a chefnogaeth gyda’ch gwaith. Felly cynnwch y tân, llenwch y tebot, casglwch eich ymchwil / syniadau ac ymunwch â ni ar zoom.

 Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd rhai o’n Helwyr Hanes sydd wedi bod yn datblygu eu dawn storïo yn adrodd yn eu gig cyhoeddus cyntaf! Fe fyddan nhw'n cynnig rhagflas i ni i gyd o'r straeon maen nhw wedi bod yn gweithio arnyn nhw gyda rownd o straeon yn ail awr Haid Helwyr Hanes heddiw.

Cofrestrwch ar gyfer Helwyr Hanes

 

  • Organizer of History Hunter Huddle / Haid Helwyr Hanes STORYTELLING SPECIAL / SESIWN STORÏO ARBENNIG
    Abarta Heritage – helping to celebrate, share and protect Irish history and archaeology. We help to tell the story of Ireland through downloadable audio guides and audiobooks, and empower communities through community heritage and innovative interpretation. For Ancient Connections, Abarta Heritage is collaborating with Angharad Wynne.
Import to Google Calendar
  • Schedule
  • Guests
  • Attendance
  • Forecast
  • Comments

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org