Pererin Wyf / Is oilithreach mé / I am a Pilgrim: Sounding the way back through story and song

Launch – New cross border participatory arts project connecting Welsh & Irish diasporas of North Pembrokeshire and North Wexford.

 Pererin Wyf / Is oilithreach mé / I am a Pilgrim: Sounding the way back through story and song 29 SeptemberSep 2022 18:00 - 13 JanuaryJan 2023 20:00 UTC

Arts Event

 Pererin Wyf / Is oilithreach mé / I am a Pilgrim: Sounding the way back through story and song is a new cross border participatory arts project connecting the Welsh and Irish diasporas of North Pembrokeshire and North Wexford launching this Autumn.

The Pererin Wyf project will be delivered by artist Rowan O’Neill and Pembrokeshire based community arts organisation SPAN Arts, working in tandem with co-facilitators, Irish artists Rachel Uí Fhaoláin from Ceol Mo Chroí and John Ó Faoláin from Traditional Archive Channel.

 Pererin Wyf is Welsh for the affirmative statement, ‘I am a pilgrim’ and is the title of an 18th century hymn written by prolific hymn writer, William Williams Pantycelyn from which this project takes its inspiration.  The hymn later became associated with the tune Amazing Grace and was popularised in the 1960s with a recording by Iris Williams.

The Pererin Wyf project will invite singers from all over the world to record a version of this song in any language from the location of their choice.  Recordings will be pinned to a digital map to form a global chorus of this enduring song.  Project participants will also have the chance to offer their personal reflections and connections to North Pembrokeshire and Wexford whether current resident, the home place of their forebears, or place of significance for other reasons.

The project Pererin Wyf will begin in September 2022 with a series of free bi-weekly online workshops with world class speakers focusing on the key themes of the project; connecting with the Welsh and Irish diaspora, language, home, travel and song.  Speakers will include David Greenslade whose book Welsh Fever is a gazeteer of Welsh activity and connection in North America, Pamela Petro author of The Long Field, a meditation on hiraeth shortlisted for the 2022 Welsh Book of the year, Professor Helen Phelan Director of the Irish World Academy of Music and Dance and Rachel Uí Fhaoláin and John Ó Faoláin, traditional song, folklore and story collectors based in Wexford.

A series of hybrid workshops will follow culminating in an exchange trip between host county participants in the Spring of 2023.  The workshops will result in a new version of the song featuring the Irish language and reflecting contemporary understandings of pilgrimage, home and return.

If you have a personal connection with North Pembrokeshire or Wexford and would like to take part in this project we would love to hear from you.  Please email rowan@span-arts.org.uk to find out more about how you could get involved or book a place on the introductory session on the 29th September through www.span-arts.org.uk

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mae Pererin Wyf / Is oilithreach mé / I am a Pilgrim: Seinio’r ffordd yn ôl drwy stori a chân yn  brosiect celfyddydau cyfranogol traws-ffiniol newydd yn cysylltu diaspora Cymreig a Gwyddelig gogledd Sir Benfro a gogledd Llwch Garmon (Wexford) sy’n lansio yn yr Hydref eleni.

Caiff y prosiect Pererin Wyf ei gyflwyno gan yr artist Rowan O'Neill a’r sefydliad celfyddydau cymunedol SPAN Arts a leolir yn Sir Benfro, gan weithio ar y cyd â’r cyd-hwyluswyr Gwyddelig Rachel Uí Fhaoláin a John Ó Faoláin o Ceol moi Chroí.

Mae’r prosiect yn dwyn ei enw o’r datganiad cadarnhaol sy’n deitl yr emyn o'r 18fed ganrif  gan yr emynydd toreithiog, William Williams Pantycelyn, ac mae'r prosiect hwn yn dwyn ei ysbrydoliaeth ohono.  Yn ddiweddarach daeth yr emyn yn gysylltiedig â'r dôn Amazing Grace ac fe'i poblogeiddiwyd yn y 1960au gyda recordiad gan Iris Williams.

Bydd prosiect Y Pererin Wyf yn gwahodd cantorion o bob cwr o'r byd i recordio fersiwn o'r gân hon mewn unrhyw iaith ac o leoliad eu dewis.  Bydd recordiadau'n cael eu pinio i fap digidol i ffurfio corws byd-eang o'r gân oesol hon.  Bydd cyfranogwyr y prosiect hefyd yn cael cyfle i gynnig eu myfyrdodau personol a'u cysylltiadau i Ogledd Penfro a Llwch Garmon fel preswylydd presennol, cynefin eu cyndadau, neu’n fan sy’n arwyddocaol iddynt am resymau eraill.

Bydd y prosiect Pererin Wyf yn dechrau ym mis Medi 2022 gyda chyfres o weithdai ar-lein am ddim gyda siaradwyr o safon fyd-eang yn canolbwyntio ar themâu allweddol y prosiect; cysylltu â'r diaspora Cymreig a Gwyddelig, iaith, cartref, teithio a chân.  Bydd siaradwyr yn cynnwys David Greenslade- mae ei lyfr Welsh Fever yn gatalog o weithgaredd a chysylltiadau Cymreig yng ngogledd America, Pamela Petro awdur The Long Field, myfyrdod ar hiraeth  ar restr fer Llyfr Saesneg y Flwyddyn 2022, Yr Athro Helen Phelan, Cyfarwyddwr Academi Wyddelig Cerdd a Dawns y Byd a Rachel Uí Fhaoláin a John Ó Faoláin o Ceol mo Chroí, casglwyr caneuon a straeon, wedi’u lleoli yn Llwch Garmon.

  • Organizer of  Pererin Wyf / Is oilithreach mé / I am a Pilgrim: Sounding the way back through story and song
Import to Google Calendar
  • Schedule
  • Guests
  • Attendance
  • Forecast
  • Comments

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org