St Patrick Chapel Archeological Dig / Cloddiad Archeoloegol Capel Sant Padrig

St Patrick Chapel Archeological Dig / Cloddiad Archeoloegol Capel Sant Padrig 07 JuneJun 2021 00:00 - 16 JulyJul 2021 00:00 UTC
Archaeology Event

Following on from the successful archaeological excavations in 2014-16 and 2019 Dyfed Archaeological Trust is planning to carry out two more three-week long excavations in 2021. As with the previous work we will welcome members of the local community as well as those from further afield to participate on the excavation. No previous experience of archaeological excavation is necessary. As well as the sometimes demanding work of diggings other tasks will be available for the less physically able. For those who are not able to participate but have in interest in archaeology we will provide site tours throughout the excavation.

Dates: 7th June - 16th July

Yn dilyn cloddiadau archeolegol llwyddiannus yn 2014-16 a 2019 mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yn bwriadu cynnal dau gloddiad tair wythnos arall yn 2021. Fel gyda'r gwaith blaenorol, byddwn yn croesawu aelodau o'r gymuned leol yn ogystal â'r rhai o ymhellach i ffwrdd i gymryd rhan yn y cloddio. Does dim angen profiad blaenorol o gloddio archeolegol. Yn ogystal â'r gwaith cloddio sydd weithiau'n gallu bod yn drwm, bydd tasgau eraill ar gael i'r rhai llai abl yn gorfforol. I'r rhai na allant gymryd rhan ond sydd â diddordeb mewn archeoleg byddwn yn darparu teithiau safle trwy gydol y cloddio.

dyddiadau 7 Mehefin - 16eg Gorffennaf
Import to Google Calendar
  • Schedule
  • Guests
  • Attendance
  • Forecast
  • Comments

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org