Categories
Celfyddydau

Artistiaid Preswyl

Prosiect Celfyddydau

Artistiaid Preswyl

Mae Cysylltiadau Hynafol wedi penodi dau Artist Preswyl a fydd yn archwilio’r gorffennol a rennir rhwng Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro gan weithio ochr yn ochr â’r archeolegwyr a’r haneswyr dan gontract yn ogystal â chymunedau lleol.

Bydd yr artistiaid yn cynhyrchu gweithiau celf newydd dros y ddwy flynedd nesaf, wedi’u hysbrydoli gan gloddio archeolegol, arolygon geoffisegol a chwedlau cymunedol yn Sir Benfro a Wexford; gan arddangos y gwaith terfynol yn gyhoeddus yn y ddau le yng Ngwanwyn/Haf 2022.

Fern Thomas

Yr artist a ddewiswyd ar gyfer Sir Benfro yw Fern Thomas; mae hi wedi’i lleoli yn Abertawe ac mae ganddi gryn brofiad o weithio gyda chymunedau. Bwriad Fern yw creu gorsaf radio a chyfres o 16 podlediad sy’n dilyn datblygiad y prosiect Cysylltiadau Hynafol. Bydd yr orsaf radio yn cael ei darlledu o ynys ffuglennol YNYS ym Môr Iwerddon: “Lle a rennir, er mwyn i ddiwylliant, hanes, breuddwydion, barddoniaeth a chaneuon o bob cyfnod gyd-fyw ochr yn ochr.”

Disgrifia Fern hyn fel:

“Ynys lle gall Dewi Sant eistedd ochr yn ochr â’r tri dyn ifanc o Wexford yn eu canŵ benthyg; lle mae tân bryngaer Boia neu’r môr-forynion oddi ar Borth y Rhaw yr un mor bresennol â’r tywod sy’n erydu ym Mhorth Mawr. Man lle mae’r gorffennol a’r dyfodol yn cyd-gwrdd”.

David Begley

Yr artist a ddewiswyd ar gyfer Wexford yw David Begley, sy’n arlunydd amlgyfrwng profiadol.

Meddai David:

“Meddyliwch: cyn i Aeddan Sant gyrraedd, ac yna’r Normaniaid yn ddiweddarach, beth ddenodd pobl yr hen oesoedd i Ferns yn y lle cyntaf? [Wexford] Ai ar hap wnaeth aradr Tom Breen ddatgelu’r crair cyntaf yn Clone a’n harweiniodd ni i brocio tyllau yn y dywarchen a dyfalu? Pwy blanodd yr hedyn cyntaf? Beth wnaeth i’r llwyth cyntaf fwrw’u gwreiddiau yma, gan adael siarcol a serameg ar eu hôl?”

Bydd David yn gwneud rhaglen ddogfen fideo ar hanes ffermio yn Fearna, yn hyrwyddo prosiect celfyddydau gweledol, adrodd straeon a garddio 12 wythnos gydag Ysgol Genedlaethol St Edan’s, Ferns ac yn cynhyrchu swmp newydd o waith ym maes lluniadu, argraffu, paentio, cerameg ac ysgrifennu.

Y gobaith hefyd yw y bydd y ddau artist yn dod o hyd i ffyrdd o gyd-weithio a dysgu o deithiau ei gilydd.

Dyddiad: Gorffennaf 2020 – Gorffennaf 2022

Ariannwyd gan: Cysylltiadau Hynafol a chynllun Wexford Percent for Art