Categories
Cymuned

Cyngerdd Camino Creadigol – Prosiect Treftadaeth Ferns

Prosiect Cymunedol

Cyngerdd Camino Creadigol - Prosiect Treftadaeth Ferns

Mae Prosiect Treftadaeth Ferns yn trefnu cyngerdd yn Eglwys Gadeiriol St Edan’s fel rhan o brosiect pererindod Camino Creadigol Cysylltiadau Hynafol, sy’n dechrau ei daith o Ferns i Dyddewi ym mis Mai 2021. Bydd y cyngerdd yn cynnwys caneuon gwreiddiol wedi’u hysbrydoli gan gerddoriaeth O’Carolan, a cheir y perfformiad cyntaf o ran gyntaf casgliad tair-rhan wedi’i ysbrydoli gan themâu Cysylltiadau Hynafol wedi’u cyfansoddi gan Melanie O’Reilly. Bydd y digwyddiad yn cynnwys corau lleol o oedolion a phlant, yn ogystal â cherddorion lleol – Ferns Comhaltas.

Bydd Melanie O’Reilly, lleisydd ac athrawes gerddoriaeth broffesiynol yn cynnal gweithdai gyda chôr yr oedolion i baratoi at y cyngerdd.  Bydd y côr yn ymuno â Melanie a’i band i ganu’r darn sydd wedi ei gyfansoddi’n arbennig a fydd yn cael ei berfformio am y tro cyntaf yn y cyngerdd. Bydd cyfansoddi rhan dau a thri yn cael ei ysbrydoli gan weithdai a gynhelir yn Ferns a Thyddewi ar ôl y cyngerdd cyntaf.

Dyddiadau: Mai 2020 – Mai 2021

Allbwn y Prosiect: Cyngerdd Cymunedol a Gweithdai

Dysgwch fwy: www.melanieoreilly.com

Categories
Celfyddydau Cymuned

Geiriau Coll – St Davids Connection

Prosiect Cymunedol

Geiriau Coll –
St Davids Connection

Cam cyntaf llwybr celf a natur yw Lost Words, a fydd yn cael ei greu yn Nhyddewi a’i arwain gan St David’s Connection, sefydliad cymunedol newydd a sefydlwyd gan Becky Lloyd ac Amanda Stone. Mae’r llwybr wedi’i ysbrydoli gan The Lost Words, llyfr llwyddiannus ac arddangosfa deithiol gan yr artist ac awdur gwobrwyedig lleol, Jackie Morris a’r awdur Robert McFarlane. Mae Jackie’n byw a gweithio yn Nhyddewi ac yn cael ei hysbrydoli gan harddwch naturiol Penrhyn Dewi.

“Rydym yn falch o fod wedi derbyn y gefnogaeth yma i gael y prosiect oddi ar y ddaear. Byddem yn rhedeg gweithdai a gweithgareddau i ymgysylltu ag ysgolion lleol a grwpiau cymunedol, er mwyn cyd-ddylunio a datblygu’r llwybr Geiriau Coll, sy’n dathlu cysylltiad yr ardal hon i fyd natur a’r rôl mae hynny’n chwarae yn ein lles.”

Becky Lloyd – St Davids Connection

Dyddiad: Awst 2020 – Rhagfyr 2021

Allbwn y Prosiect: Llwybr Celf a Natur

Dysgwch fwy: www.facebook.com/stdavidsconnection.co