Categories
Newyddion

Lansiad Celf Gyhoeddus – Gwnewch y Pethau Bychain – croeso i bawb!

NEWYDDION

Lansiad Celf Gyhoeddus - Gwnewch y Pethau Bychain - croeso i bawb!

Dydd Gwener 18 Tachwedd 3 – 5 pm ar dir Cadeirlan Tyddewi

Mae Gwnewch y Pethau Bychain yn waith celf cyhoeddus newydd a ddyluniwyd ar gyfer dau leoliad: Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Sir Benfro, a Ferns, Wexford.

Mae’r tri chwch gwenyn anferth sydd wedi’u gwneud o bren cedrwydd wedi’u creu gan Bedwyr Williams, sydd â’i brosiect wedi’i wireddu gyda chefnogaeth Contemporary Art Society Consultancy.

Bydd y ‘cerfluniau byw’ hyn yn gartref i wenyn byw ac mae Gwnewch y Pethau Bychain yn cysylltu dwy gymuned Tyddewi a Rhedyn drwy’r arfer o gadw gwenyn, gan adlewyrchu stori ganoloesol Dewi Sant a’i gyfeillgarwch ag Aeddan Sant, a aeth â gwenyn yn ôl i Iwerddon o Gymru.

Mae gwenynwyr lleol a grwpiau cymunedol yn gofalu am y gwenyn, a fydd yn casglu a gwerthu mêl mewn jariau wedi’u labelu a ddyluniwyd gan yr artist a phlant ysgol lleol.

Meddai Bedwyr: “Mae gen i ddiddordeb mewn gwrthrychau sy’n gwahodd cymunedau i ddod yn gyfranogwyr gweithredol er mwyn gwneud y gwaith celf yn gyflawn. Geiriau olaf Dewi Sant oedd “Gwnewch y pethau bychain”. Mae’r ethos hwn wedi arwain datblygiad fy nghynnig, sy’n seiliedig ar stori Dewi Sant ac Aeddan Sant ac sydd wedi’i drwytho yn hud a lledrith y ddau leoliad cysylltiedig yma..”

Wedi’i leoli ar dir Eglwys Gadeiriol Tyddewi, mae’r gwaith cyntaf yn agor i’r cyhoedd ddydd Gwener 18 Tachwedd o 3 pm. Bydd y lansiad yn cynnwys sesiwn holi-ac-ateb gyda’r artist a gwenynwr lleol Gayle Twitchen, adrodd straeon, a pherfformiad o ‘Gân y Gwenyn’ gan blant o Ysgol Penrhyn Dewi dan arweiniad y cyfansoddwr Sam Howley. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb.

Mae gwenyn wedi cysylltu Tyddewi a Ferns ers y chweched ganrif, pan roddodd Dewi Sant haid o wenyn i Aeddan Sant i’w cadw, ar ôl i wenyn y fynachlog ddilyn eu hoff fynach gartref i Iwerddon ddwywaith a gorfod cael eu dychwelyd.” meddai’r Tra Barchedig Ddr Sarah Rowland Jones, Deon y Gadeirlan.”Mae’n bleser gennym groesawu’r symbol trawiadol hwn o’r cysylltiadau rhyngom”.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad fel ein bod yn gwybod faint o bobl i ddarparu ar eu cyfer

Categories
Cyfle Newyddion

Pererin Wyf – lansio prosiect celfyddydau newydd!

NEWYDDION

Pererin Wyf - lansio prosiect celfyddydau newydd!

Mae Pererin Wyf / Is oilithreach mé / I am a Pilgrim: Seinio’r ffordd yn ôl trwy stori a chân

yn brosiect celfyddydau cyfranogol traws-ffiniol newydd yn cysylltu diaspora Cymreig a Gwyddelig gogledd Sir Benfro a gogledd Wexford sy’n lansio yn yr Hydref eleni.

Caiff y prosiect Pererin Wyf ei gyflwyno gan yr artist Rowan O’Neill a’r sefydliad celfyddydau cymunedol SPAN Arts a leolir yn Sir Benfro, gan weithio ar y cyd â’r cyd-hwyluswyr Gwyddelig Rachel Uí Fhaoláin o Ceol moi Chroí a John Ó Faoláin o’r Traditional Archive Channel.

Mae Pererin Wyf yn deitl emyn o’r 18fed ganrif gan yr emynydd toreithiog, William Williams Pantycelyn, ac mae’r prosiect hwn yn dwyn ei ysbrydoliaeth ohoni. Yn ddiweddarach daeth yr emyn yn gysylltiedig â’r dôn Amazing Grace ac fe’i poblogeiddiwyd yn y 1960au gyda recordiad gan Iris Williams.

Bydd prosiect Pererin Wyf yn gwahodd cantorion o bob cwr o’r byd i recordio fersiwn o’r gân hon mewn unrhyw iaith ac o leoliad eu dewis. Bydd recordiadau’n cael eu pinio i fap digidol i ffurfio corws byd-eang o’r gân oesol hon. Bydd cyfranogwyr y prosiect hefyd yn cael cyfle i gynnig eu myfyrdodau personol a’u cysylltiadau â Gogledd Penfro a Wexford fel rhywun sy’n byw yno ar hyn o bryd, cynefin eu cyndadau, neu’n fan sy’n arwyddocaol iddyn nhw am resymau eraill.

Bydd y prosiect Pererin Wyf yn dechrau ym mis Medi 2022 gyda chyfres o weithdai ar-lein am ddim gyda siaradwyr o safon fyd-eang yn canolbwyntio ar themâu allweddol y prosiect; cysylltu â’r diaspora Cymreig a Gwyddelig, iaith, cartref, teithio a chân. Bydd siaradwyr yn cynnwys David Greenslade – y mae ei lyfr Welsh Fever yn gatalog o weithgaredd a chysylltiadau Cymreig yng ngogledd America, Pamela Petro awdur The Long Field, myfyrdod ar hiraeth sydd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2022, yr Athro Helen Phelan, Cyfarwyddwr Academi Cerddoriaeth a Dawns Byd Iwerddon a Rachel Uí Fhaoláin a John Ó Faoláin, casglwyr caneuon, llên gwerin a straeon traddodiadol o Wexford.

Bydd cyfres o weithdai hybrid yn dilyn gan ddod i ben gyda thaith gyfnewid rhwng Sir Benfro a Swydd Wexford yn ystod Gwanwyn 2023. Bydd y gweithdai hyn yn arwain at fersiwn newydd o’r gân sy’n defnyddio’r Wyddeleg ac yn adlewyrchu dealltwriaeth gyfoes o bererindod, cartref a dychwelyd.

Os oes gennych chi gysylltiad personol â Gogledd Sir Benfro neu Wexford ac yr hoffech chi gymryd rhan yn y prosiect hwn, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Anfonwch e-bost at rowan@span-arts.org.uk i gael gwybod mwy am sut y gallech chi gymryd rhan neu i archebu lle yn y sesiwn ragarweiniol ar 29ain Medi trwy www.span-arts.org.uk